Đối với việc kiểm soát đầu cổ và thân mình kém, các nhà chuyên môn, kỹ thuật viên phục hồi chức năng sẽ phải thực hiện 1 số kỹ thuật sau trên bệnh nhân đồng thời hướng dẫn các tư thế phù hợp, 1 số kỹ thuật đơn giản cho gia đình để hỗ trợ các bé thường xuyên.