Điều khoản người dùng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào www.trungtamphuchoichucnang.com. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Website, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng sau đây (“Điều khoản Sử dụng”) của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản Sử dụng, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng website.

1. NGƯỜI DÙNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Website này chỉ dành cho người lớn sử dụng, ngoại trừ bất kỳ trang nào trong Website cung cấp rõ ràng rằng chúng được dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi sử dụng. Nếu bạn dưới 18 tuổi nhưng ít nhất 13 tuổi, bạn có thể sử dụng các trang đó, nhưng chỉ khi (a) việc sử dụng của bạn đã được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn chấp thuận và (b) người đó đã đồng ý với Điều khoản sử dụng thay mặt bạn. Trong mọi trường hợp, trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi được phép sử dụng Website.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên được phép sử dụng Website theo đoạn trên, bạn tuyên bố và đảm bảo với Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health rằng bạn có đủ năng lực pháp lý để đồng ý với Điều khoản Sử dụng thay mặt cho trẻ vị thành niên, và bạn đồng ý rằng bạn đang và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về mọi quyền truy cập và sử dụng Website của trẻ vị thành niên.

Website này được dự định chỉ sử dụng cho các cá nhân truy cập website từ bên trong Việt Nam.

2. SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÉP

Mục đích của website là cung cấp thông tin, hỗ trợ và các nguồn lực cho các cá nhân sống chung với chứng bại não, chậm phát triển hoặc các tình trạng y tế liên quan, gia đình và bạn bè của họ, và những người khác quan tâm đến nguyên nhân của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy Website đầy đủ thông tin và hấp dẫn. Bạn chỉ có thể sử dụng website cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

Có một số quy tắc cơ bản để bạn truy cập và sử dụng Website mà chúng tôi cảm thấy là quan trọng để bảo vệ quyền của chúng tôi cũng như thiết lập và duy trì một môi trường tích cực và hiệu quả cho người dùng của chúng tôi. Do đó, các hạn chế sau áp dụng cho quyền truy cập và sử dụng của bạn:

(a) Không sử dụng bất hợp pháp, có hại hoặc xúc phạm hoặc nội dung người dùng.

Bạn không được sử dụng hoặc khuyến khích, quảng bá, tạo điều kiện hoặc hướng dẫn người khác sử dụng Website cho bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp, có hại, gian lận, vi phạm hoặc xúc phạm hoặc để truyền, lưu trữ, hiển thị, phân phối hoặc cung cấp Nội dung Người dùng (mà chúng tôi định nghĩa trong Phần 6 dưới đây) là bất hợp pháp, có hại, không chính xác, gian lận, vi phạm hoặc xúc phạm. Các hoạt động bị cấm và Nội dung Người dùng bao gồm:

  • Hoạt động bất hợp pháp, có hại hoặc gian lận. Bất kỳ hoạt động nào bất hợp pháp, vi phạm quyền của người khác hoặc có thể gây hại cho người khác, hoạt động hoặc danh tiếng của chúng tôi, bao gồm: (i) mạo danh hoặc nói cách khác là xuyên tạc về liên kết, kết nối hoặc liên kết với, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc (ii) ) cung cấp hoặc phổ biến hàng hóa, dịch vụ, thông tin liên lạc, kế hoạch hoặc khuyến mãi gian lận, chẳng hạn như kế hoạch kiếm tiền nhanh, ponzi hoặc kế hoạch kim tự tháp, lừa đảo hoặc dược phẩm.
  • Nội dung Người dùng Vi phạm. Nội dung Người dùng vi phạm hoặc chiếm đoạt tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu của người khác.
  • Nội dung người dùng xúc phạm. Nội dung Người dùng phỉ báng, khiêu dâm, lạm dụng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc có thể bị phản đối.
  • Quấy rối. “Theo dõi” hoặc quấy rối bất kỳ người nào hoặc liên hệ với bất kỳ người nào đã yêu cầu không được liên hệ.
  • Nội dung Người dùng Có hại. Nội dung Người dùng hoặc công nghệ máy tính khác có thể làm hỏng, can thiệp, đánh chặn lén lút hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, chương trình hoặc dữ liệu nào, bao gồm vi rút, ngựa thành Troy, sâu, bom hẹn giờ hoặc rô bốt hủy bỏ.
  • Nội dung Scraping hoặc Thu hoạch. Thu thập hoặc thu thập thông tin về người sử dụng Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health, bao gồm địa chỉ email và số điện thoại, hoặc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ động cơ, phần mềm, công cụ, tác nhân tự động nào hoặc thiết bị hoặc cơ chế khác (bao gồm cả bot) để thu hoạch, cạo, trích xuất hoặc nếu không thì thu thập Nội dung (mà chúng tôi xác định trong Phần 8 bên dưới) từ Website.

(b) Không Vi phạm An ninh

Bạn không được sử dụng Dịch vụ để vi phạm tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ mạng, máy tính hoặc hệ thống truyền thông, ứng dụng phần mềm, mạng hoặc thiết bị máy tính nào (mỗi một “Hệ thống”). Các hoạt động bị cấm bao gồm:

  • Truy cập trái phép. Truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Hệ thống nào mà không được phép, bao gồm cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Hệ thống hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào được Hệ thống sử dụng.
  • Đánh chặn. Giám sát dữ liệu hoặc lưu lượng truy cập trên Hệ thống mà không được phép.
  • Từ chối dịch vụ (DoS). Làm ngập mục tiêu với các yêu cầu liên lạc để mục tiêu không thể đáp ứng với lưu lượng truy cập hợp pháp hoặc phản hồi chậm đến mức không hiệu quả.
  • Can thiệp có chủ ý. Can thiệp vào hoạt động bình thường của bất kỳ Hệ thống nào, bao gồm bất kỳ nỗ lực cố ý nào làm quá tải hệ thống bằng cách đánh bom thư, đánh bom tin tức, tấn công phát sóng hoặc kỹ thuật làm ngập lụt.

(c) Không Lạm dụng Thư điện tử hoặc Thư khác

Bạn sẽ không phân phối, xuất bản, gửi hoặc tạo điều kiện cho việc gửi e-mail hàng loạt không được yêu cầu hoặc các thông điệp, khuyến mãi, quảng cáo hoặc xúi giục (như “spam”) thông qua Website hoặc cho những người dùng khác được xác định thông qua quyền truy cập vào Website, bao gồm quảng cáo thương mại và thông báo thông tin.

(d) Giám sát và Thực thi của Chúng tôi.

Chúng tôi có quyền, nhưng không chịu nghĩa vụ, điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này hoặc sử dụng sai Website. Chúng tôi có thể báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi nghi ngờ vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào cho các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc các bên thứ ba thích hợp khác. Báo cáo của chúng tôi có thể bao gồm tiết lộ thông tin người dùng thích hợp.

3. KHÔNG THỰC HÀNH THUỐC HOẶC TƯ VẤN Y TẾ

Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không tham gia vào việc hành nghề y học và không cung cấp lời khuyên hoặc dịch vụ y tế thông qua Website hoặc cách khác. Website không thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y tế và thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua Website không nên dựa vào khi đưa ra quyết định y tế hoặc để chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về bất kỳ câu hỏi liên quan đến y tế hoặc sức khỏe nào mà bạn có thể có. Bạn không bao giờ được coi thường lời khuyên y tế, trì hoãn việc đến gặp chuyên gia y tế hoặc đi chệch khỏi kế hoạch điều trị do chuyên gia y tế của bạn chỉ định hoặc khuyến nghị cho bạn vì những điều bạn đã đọc trên Website. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm cung cấp lời khuyên y tế hoặc thực hiện bất kỳ hành động liên quan đến y tế nào để phản hồi lại bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên Website.

Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không đưa ra và không được coi là đưa ra các khuyến nghị cho một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phương pháp điều trị cụ thể, và không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào cho kết quả của bất kỳ phương pháp điều trị nào mà bạn có thể nhận được. Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không xác nhận bất kỳ sản phẩm, phương pháp điều trị hoặc thử nghiệm lâm sàng hoặc nghiên cứu nào có thể xuất hiện trên Website hoặc trên bất kỳ website nào của bên thứ ba. Việc chấp nhận quảng cáo trên các website của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không cấu thành hoặc ngụ ý xác nhận bất kỳ sản phẩm, phương pháp điều trị hoặc thử nghiệm lâm sàng nào được quảng cáo. Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra trong bất kỳ quảng cáo nào và không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin về bất kỳ sản phẩm, phương pháp điều trị hoặc thử nghiệm lâm sàng nào được mô tả trên Website.

4. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TÍN DỤNG TIẾP CẬN

Website có thể yêu cầu sử dụng tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin xác thực truy cập khác để đăng ký hoặc cách khác để truy cập và sử dụng các tính năng hoặc công cụ nhất định của Website. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin xác thực truy cập của bạn và cho bất kỳ việc sử dụng Website nào của bất kỳ người dùng nào sử dụng thông tin xác thực truy cập của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản, tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.

5. CÁC ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG TÁC CỦA WEBSITE

Một số tính năng hoặc công cụ nhất định trên Website sẽ cho phép bạn tương tác và giao tiếp với các thành viên khác và người dùng của Website. Vui lòng sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý khi sử dụng bất kỳ tính năng hoặc công cụ tương tác nào và trước khi bạn chia sẻ bất kỳ thông tin nào với bất kỳ thành viên hoặc người dùng nào khác của Website. Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi, thiếu sót hoặc thông tin liên lạc của bất kỳ thành viên hoặc người dùng nào của Website.

Tất cả các liên lạc thông qua Website với các bên thứ ba là công khai. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát, chặn, lưu trữ, sử dụng, phân tích và xem xét nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi qua Website cho bất kỳ mục đích nào và tiết lộ nội dung của các thông tin liên lạc đó cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc những người khác.

6. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Website có thể cung cấp cho bạn cơ hội tải lên, đăng hoặc nhập thông tin, hình ảnh, thông tin liên lạc hoặc nội dung khác hoặc cung cấp phản hồi về Website hoặc các dịch vụ của chúng tôi (“Nội dung người dùng”). Khi người dùng tải lên, đăng hoặc nhập Nội dung Người dùng, điều quan trọng là chúng tôi phải có khả năng sử dụng Nội dung Người dùng đó để vận hành và cải thiện Website, cung cấp dịch vụ thông qua Website, tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích của chúng tôi và lợi ích của các thành viên khác của chúng tôi , và cho các mục đích khác theo quyết định riêng của chúng tôi. Do đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng (a) Nội dung Người dùng đó sẽ không được coi là bí mật hoặc độc quyền đối với bạn, (b) Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không có nghĩa vụ phải giữ bí mật Nội dung Người dùng đó và (c) tuân theo Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi, Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health đã và sẽ có một tổ chức không hạn chế, không thể thu hồi, trên toàn thế giới,quyền miễn phí bản quyền để sử dụng, giao tiếp, tái sản xuất, xuất bản, hiển thị, phân phối và khai thác Nội dung Người dùng đó theo bất kỳ cách nào mà nó chọn. Chúng tôi bảo lưu quyền nhưng không có nghĩa vụ truy cập, giám sát, kiểm tra, sửa đổi hoặc xóa Nội dung Người dùng theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Nội dung Người dùng với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba khác nếu chúng tôi cảm thấy thích hợp cho việc tuân thủ pháp luật hoặc các mục đích khác.

Bạn đồng ý rằng bạn có các quyền và giấy phép cần thiết để tải lên hoặc đăng Nội dung Người dùng lên hoặc nhập Nội dung Người dùng trên Website và bạn sẽ không tải lên, đăng hoặc nhập bất kỳ Nội dung Người dùng nào lên Website vi phạm bất kỳ bên thứ ba nào bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc độc quyền khác.

7. NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Website có thể chứa Nội dung do các bên thứ ba tạo ra hoặc xuất bản bao gồm các ý kiến, thông tin liên lạc, khảo sát và quảng cáo, và các liên kết đến các website của bên thứ ba. Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không: (a) đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba trên Website hoặc bất kỳ website nào của bên thứ ba; hoặc (b) thông qua, xác nhận hoặc chấp nhận chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào do một bên thứ ba đưa ra bằng Website hoặc bất kỳ website nào của bên thứ ba. Bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý khi liên kết đến bất kỳ website nào của bên thứ ba. Việc bạn truy cập vào bất kỳ website của bên thứ ba nào là do bạn tự chịu rủi ro. Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không chịu trách nhiệm về thông tin thực hành hoặc nội dung của các website đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của từng website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

8. GIẤY PHÉP VÀ QUYỀN SỞ HỮU

Tất cả Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health và nội dung của bên thứ ba trên Website (“Nội dung”), và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Website và Nội dung, là tài sản duy nhất của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health hoặc các bên thứ ba. Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác của Việt Nam và các quốc gia khác. Các yếu tố của Website cũng được bảo vệ bởi trang thương mại, bí mật thương mại, cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác và không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc một phần. Tất cả đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng và các mặt hàng khác xuất hiện trên Website là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc trang phục thương mại (“Nhãn hiệu”) của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health hoặc các tổ chức khác đã cấp cho Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health quyền và giấy phép để sử dụng các Nhãn hiệu đó và có thể không được sử dụng hoặc can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health.Bạn đồng ý rằng bất kỳ thiện chí nào trong Dấu hiệu Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health được tạo ra do việc bạn sử dụng Website sẽ mang lại lợi ích cho Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health và bạn đồng ý chuyển nhượng, và bằng cách này, tất cả các thiện chí đó cho Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health. Bạn sẽ không được bất cứ lúc nào, cũng như không được hỗ trợ người khác thách thức quyền, chức danh hoặc lợi ích của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health đối với hoặc đối với, hoặc tính hợp lệ của Dấu hiệu. Trừ khi được các Điều khoản Sử dụng này cho phép rõ ràng, bạn không được sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, cho thuê, cho mượn, bán, tạo các tác phẩm phái sinh từ, tải lên, truyền hoặc phân phối tài sản trí tuệ của Website theo bất kỳ cách nào mà không có Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health hoặc sự cho phép trước bằng văn bản của bên thứ ba thích hợp. tất cả những thiện chí như vậy đối với Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health. Bạn sẽ không được bất cứ lúc nào, cũng như không được hỗ trợ người khác thách thức quyền, chức danh, hoặc lợi ích của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health đối với hoặc đối với, hoặc tính hợp lệ của Dấu hiệu. Trừ khi được các Điều khoản Sử dụng này cho phép rõ ràng, bạn không được sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, cho thuê, cho mượn, bán, tạo các tác phẩm phái sinh từ, tải lên, truyền hoặc phân phối tài sản trí tuệ của Website theo bất kỳ cách nào mà không có Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health hoặc sự cho phép trước bằng văn bản của bên thứ ba thích hợp.tất cả những thiện chí như vậy đối với Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health. Bạn sẽ không được bất cứ lúc nào, cũng như không được hỗ trợ người khác thách thức quyền, chức danh hoặc lợi ích của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health đối với hoặc đối với, hoặc tính hợp lệ của Dấu hiệu. Trừ khi được các Điều khoản Sử dụng này cho phép rõ ràng, bạn không được sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, cho thuê, cho mượn, bán, tạo các tác phẩm phái sinh từ, tải lên, truyền hoặc phân phối tài sản trí tuệ của Website theo bất kỳ cách nào mà không có Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health hoặc sự cho phép trước bằng văn bản của bên thứ ba thích hợp.tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, tải lên, truyền hoặc phân phối tài sản trí tuệ của Website theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health hoặc bên thứ ba thích hợp.tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, tải lên, truyền hoặc phân phối tài sản trí tuệ của Website theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health hoặc bên thứ ba thích hợp.

Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Website và Nội dung chỉ theo cách được Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health cho phép rõ ràng. Ngoại trừ giấy phép có giới hạn này, Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không chuyển tải bất kỳ sự quan tâm nào đến Website, Nội dung hoặc bất kỳ tài sản nào khác của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health bằng cách cho phép bạn truy cập Website. Ngoại trừ trong phạm vi luật pháp yêu cầu hoặc theo quy định rõ ràng ở đây, không một Nội dung nào có thể được thiết kế ngược, sửa đổi, sao chép, tái xuất bản, dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào hoặc ngôn ngữ máy tính, truyền lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bán lại hoặc được phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health. Bạn không được thực hiện, bán, chào bán, sửa đổi, tái sản xuất, hiển thị, trình diễn công khai, nhập khẩu,phân phối, truyền lại hoặc sử dụng Nội dung theo bất kỳ cách nào, trừ khi được Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health cho phép rõ ràng. Trừ khi được cung cấp rõ ràng ở đây, Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health không cấp cho bạn bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với tài sản trí tuệ của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc xóa Nội dung, tính năng hoặc chức năng của Website bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn.

9. YÊU CẦU VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN

Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health tôn trọng bản quyền của những người khác và không cố ý vi phạm những quyền này. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép và có thể truy cập được trên Website theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng thông báo bằng văn bản như được cung cấp bên dưới. Thông báo của bạn phải bao gồm thông tin được liệt kê trong Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số, 17 USC § 512. Chúng tôi sẽ xử lý và phản hồi thông báo của bạn theo yêu cầu của pháp luật.

Nơi tiếp nhận: Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health

Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@vinaHealth.org.vn

Điện thoại: 02466871269

10. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

(a) Không có bảo đảm

NỀN TẢNG TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VINA HEALTH KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN VỀ KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC NỘI DUNG. VIỆC SỬ DỤNG CÙNG LÀ RỦI RO CỦA CHÍNH BẠN. WEBSITE VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TẮC”. NỀN TẢNG TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VINA HEALTH, CÁC NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ, ĐẾN MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TRUYỆN CỔ TÍCH HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN QUYỀN VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. NỀN TẢNG TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VINA HEALTH VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ SỰ CHÍNH XÁC, HOÀN TOÀN, BẢO MẬT HOẶC KỊP THỜI CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE.KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO DO BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ WEBSITE SẼ TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO CHƯA ĐƯỢC TRUYỀN CẢM HỨNG RÕ RÀNG bởi CƠ SỞ TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VINA HEALTH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự không có sẵn của Website hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu hoặc giao dịch nào do hệ thống ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc không có kế hoạch hoặc dẫn đến sự chậm trễ, phân phối sai hoặc không có thông tin do hệ thống ngừng hoạt động hoặc bất kỳ hành vi nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ sự ngừng hoạt động nào khác của các nhà cung cấp máy chủ lưu trữ web hoặc cơ sở hạ tầng Internet và mạng bên ngoài Website.phân phối sai hoặc không phân phối thông tin gây ra bởi sự cố hệ thống như vậy, hoặc bất kỳ hành vi nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ sự cố nào khác của nhà cung cấp máy chủ lưu trữ web hoặc cơ sở hạ tầng Internet và mạng bên ngoài Website.phân phối sai hoặc không phân phối thông tin gây ra bởi sự cố hệ thống như vậy, hoặc bất kỳ hành vi nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ sự cố nào khác của nhà cung cấp máy chủ lưu trữ web hoặc cơ sở hạ tầng Internet và mạng bên ngoài Website.

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRONG PHẦN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU BẠN ĐANG KINH DOANH LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG, CÁC QUYỀN TRẠNG THÁI CỦA BẠN KHÔNG THỂ CHỜ ĐƯỢC, NẾU CÓ, KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH NÀY. BẠN ĐỒNG Ý VÀ XÁC NHẬN RẰNG NHỮNG TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ NÀY LÀ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ.

(b) Giới hạn trách nhiệm

NGOÀI RA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP VÀ NGOÀI RA RẰNG NỀN TẢNG KHAI THÁC LÀ NỀN TẢNG KHÁC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, NỀN TẢNG KHAI THÁC CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI THỰC TẾ. ĐỐI VỚI NGOẠI HẠN ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG KHÔNG TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ GÂY RA CƠ SỞ KHAI THÁC, CÁC NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT WEBSITE CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ CỐ GÌ, CHỈ ĐỊNH, KHAI THÁC, TRÁCH NHIỆM HAY DO HẬU QUẢ, KHOẢN NẠP VÀ HẬU QUẢ MẤT DỮ LIỆU HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, TORT, DELICT HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO KHÁC VÀ BẤT KỲ HOẶC KHÔNG PHẢI LÀ NỀN TẢNG KHẢ NĂNG CỦA KHẢ NĂNG CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VINA HEALTH VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CHO BẠN THEO TẤT CẢ CÁC LƯU THÔNG SẼ LÀ $ 50,00. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY LÀ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ, ĐẠI DIỆN LÀ SỰ PHÂN BỔ RỦI RO HỢP LÝ VÀ LÀ YẾU TỐ CƠ BẢN LÀM CƠ SỞ THƯƠNG LƯỢNG GIỮA TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VINA HEALTH VÀ BẠN. WEBSITE VÀ NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG GIỚI HẠN NHƯ VẬY.

11. XÁC NHẬN CÁC YÊU CẦU VỀ NỀN TẢNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, chi nhánh, đại diện, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng (gọi chung là “Các bên được bồi thường”) khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại , các yêu cầu, đơn kiện và nguyên nhân của hành động (gọi chung là “Khiếu nại”) và dẫn đến tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, hình phạt, phán quyết, phí, chi phí và giải thưởng, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc luật hiện hành. Các Bên được bồi thường có thể giả định hoặc tham gia vào việc bảo vệ bất kỳ Khiếu nại nào. Bạn không thể giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health.

12. KIỂM SOÁT XUẤT BẢN

Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health và Website có trụ sở tại Việt Nam. Việt Nam và một số khu vực pháp lý khác kiểm soát việc xuất bản sản phẩm và thông tin. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các hạn chế hiện hành như vậy và không xuất khẩu hoặc tái xuất Nội dung (bao gồm bất kỳ phần mềm nào) sang các quốc gia hoặc những người bị cấm theo Việt nam hoặc các luật hoặc quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành khác. Nếu bạn truy cập và tải xuống Nội dung (bao gồm bất kỳ phần mềm nào), bạn tuyên bố rằng bạn không ở quốc gia nơi việc xuất khẩu đó bị cấm và không phải là cá nhân hoặc tổ chức bị cấm xuất khẩu đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán địa phương của bạn và mọi luật hiện hành khác liên quan đến việc nhập, xuất hoặc tái xuất Nội dung (bao gồm bất kỳ phần mềm nào).

13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH; QUYẾT ĐỊNH ĐỘC QUYỀN; GIỚI HẠN KHIẾU NẠI

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi các luật nội bộ của Việt Nam ngoại trừ (a) các nguyên tắc xung đột luật của Việt Nam, (b) Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Quốc tế Hàng hóa, (c) Công ước 1974 về Thời hạn trong Bán hàng Quốc tế, và (d) Nghị định thư sửa đổi Công ước 1974, được thực hiện tại Viên ngày 11 tháng 4 năm 1980. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, ngôn ngữ kiểm soát cho Các Điều khoản Sử dụng này là tiếng Anh. Mọi bản dịch đã được cung cấp để thuận tiện cho bạn và bạn có thể xem phiên bản tiếng Anh bằng cách (i) quay lại trang chủ cho quốc gia bạn đã chọn, (ii) chọn liên kết tiếng Anh ở đầu trang,và (iii) sau đó nhấp vào liên kết đến Điều khoản Sử dụng ở cuối trang.

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẠN Ở ĐÂY RÕ RÀNG ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP, NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HOẶC TIẾN HÀNH NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC NỘI DUNG SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU TẠI MỘT QUỐC GIA HOẶC TÒA ÁN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM. BẠN RÕ RÀNG CHỜ VÀ ĐỒNG Ý KHÔNG XÁC NHẬN BẤT KỲ LÚC NÀO HOẶC MỤC ĐÍCH NÀO VỀ VIỆC THIẾU LUẬT SƯ CÁ NHÂN, CẢI THIỆN QUYỀN HẠN HOẶC DIỄN ĐÀN KHÔNG TIỆN LỢI TRONG BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO, TRANH CHẤP HOẶC ĐẨY MẠNH BẤT CỨ VIỆC NÀO TRONG BẤT KỲ TÒA ÁN NÀO.

BẠN PHẢI MANG LẠI BẤT KỲ YÊU CẦU, NHU CẦU, SỰ PHÙ HỢP HOẶC NGUYÊN NHÂN NÀO CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC NỘI DUNG TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI CÓ YÊU CẦU, NHU CẦU, SỰ THÍCH HỢP HOẶC NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG NÀY. BẤT KỲ YÊU CẦU, NHU CẦU, SỰ PHÙ HỢP HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO MÀ BẠN KHÔNG MANG LẠI TRONG VÒNG THỜI GIAN NỮA SẼ ĐƯỢC CHỜ ĐỢI VÀ SẼ BỊ RỘNG RÃI.

14. SẮP XẾP

(a) Yêu cầu của Trọng tài.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào, thuộc bất kỳ bản chất nào, giữa bạn và Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, sẽ được quyết định bởi trọng tài trung lập, ràng buộc trước đại diện ở Hà Nội, Việt nam (trừ khi bạn và Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health cùng đồng ý với trọng tài khác), người sẽ đưa ra phán quyết phù hợp với luật nội dung của Thành phố Hà Nội. Sau đó, phán quyết hoặc phán quyết cuối cùng của trọng tài có thể được nhập một cách hợp lệ bởi bên thắng kiện tại tòa án thích hợp như là phán quyết cuối cùng. Trọng tài sẽ quyết định chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí trọng tài và phí luật sư hợp lý) cho bên thắng kiện.

(b) Các biện pháp xử lý trong Hỗ trợ của Trọng tài; Yêu cầu giảm nhẹ.

Thỏa thuận phân xử trọng tài này sẽ không ngăn cản bạn hoặc Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health tìm kiếm các biện pháp khắc phục tạm thời để hỗ trợ trọng tài, bao gồm nhưng không giới hạn lệnh duy trì một vụ kiện của tòa án, bắt buộc phân xử hoặc xác nhận phán quyết trọng tài từ một tòa án có thẩm quyền. Hơn nữa, thỏa thuận phân xử này sẽ không ngăn cản bạn hoặc Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền để xin lệnh hạn chế tạm thời, lệnh sơ bộ hoặc các biện pháp cứu trợ tạm thời hoặc bảo vệ khác, nếu cần. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC PHÉP THEO ĐIỀU KHOẢN NÀY LIÊN QUAN ĐẾN “SỰ TIN CẬY” SẼ LÀ CÁC TÒA ÁN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC ĐẶT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM; CÁC BÊN SAU ĐÂY CHỜ BẤT KỲ MỤC TIÊU NÀO ĐỐI VỚI QUYỀN LỢI VÀ PHÁP LÝ CÁ NHÂN CỦA CÁC TÒA ÁN NÀY.

15. CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health, theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng Website và Nội dung của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào hoặc không theo quyết định riêng của mình, ngay cả khi người khác tiếp tục cho phép truy cập và sử dụng. Sau khi tạm ngừng hoặc chấm dứt đó, bạn phải (a) ngừng sử dụng Website ngay lập tức và (b) hủy mọi bản sao bạn đã tạo ra từ bất kỳ phần nào của Nội dung. Việc truy cập Website sau khi chấm dứt, tạm ngừng hoặc ngừng như vậy sẽ cấu thành một hành vi xâm phạm. Hơn nữa, Bạn đồng ý rằng Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Website. Phần 3 (Không Thực hành Y học hoặc Tư vấn Y tế), 4 (Trách nhiệm Đối với Thông tin Đăng nhập), 5 (Các Tính năng Tương tác của www. Viêm khớp.org), 6 (Nội dung người dùng), 7 (Nội dung của bên thứ ba và các liên kết đến các website của bên thứ ba), 8 (Giấy phép và quyền sở hữu) (ngoại trừ giấy phép được cấp bởi Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health trong Phần 8), 9 (Khiếu nại về vi phạm bản quyền), 10 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm; Giới hạn trách nhiệm pháp lý), 11 (Bồi thường cho các khiếu nại chống lại Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health), 13 (Luật điều chỉnh; Quyền tài phán độc quyền; Giới hạn khiếu nại), 14 (Trọng tài), 15 (Chấm dứt), 17 (Các thay đổi đối với Điều khoản của Sử dụng), và 18 (Chung) của Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt.

Nếu Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health, theo quyết định của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health, thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với Thỏa thuận này, Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health sẽ có quyền phục hồi từ bạn như một phần của hành động pháp lý đó và bạn đồng ý thanh toán, Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health chi phí hợp lý và phí luật sư phát sinh do hành động pháp lý đó.

16. THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông báo về Quyền riêng tư của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health cung cấp thông tin về các hoạt động của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health đối với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân. Đối với các câu hỏi về các thực tiễn bảo mật của Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health, vui lòng xem Thông báo Bảo mật

17. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi theo thời gian đối với Điều khoản sử dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi chúng tôi công bố Điều khoản Sử dụng được cập nhật trên hoặc thông qua www. Viêm khớp.org đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào như vậy.

18. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các Điều khoản Sử dụng này là một thỏa thuận tích hợp và tạo thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và Trung tâm Phục hồi chức năng Vina Health về quyền truy cập và sử dụng Website của bạn. Tất cả các thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây hoặc đương thời liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Website không được quy định trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được thay thế và hợp nhất vào Điều khoản Sử dụng này. Các tiêu đề trong Điều khoản Sử dụng này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.Không từ bỏ bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào sẽ được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác. Bạn không thể chuyển nhượng các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ lợi ích, quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản Sử dụng này. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này cho người khác mà không cần thông báo cho bạn hoặc không được sự đồng ý của bạn. Bạn có thể lưu giữ các Điều khoản Sử dụng này dưới dạng văn bản bằng cách in chúng để lưu hồ sơ và bạn từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào khác mà các Điều khoản Sử dụng này phải được chứng minh bằng một tài liệu bằng văn bản.chuyển giao, ủy quyền hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này cho người khác mà không cần thông báo cho bạn hoặc được sự đồng ý của bạn. Bạn có thể lưu giữ các Điều khoản Sử dụng này dưới dạng văn bản bằng cách in chúng để lưu hồ sơ và bạn từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào khác mà các Điều khoản Sử dụng này được chứng minh bằng một tài liệu bằng văn bản.chuyển giao, ủy quyền hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng này cho người khác mà không cần thông báo cho bạn hoặc được sự đồng ý của bạn. Bạn có thể lưu giữ các Điều khoản Sử dụng này dưới dạng văn bản bằng cách in chúng để lưu hồ sơ và bạn từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào khác mà các Điều khoản Sử dụng này phải được chứng minh bằng một tài liệu bằng văn bản.

Đã sửa đổi ngày 30 tháng 8 năm 2020