Trước khi tiếp tục sử dụng website https://www.trungtamphuchoichucnang.com vui lòng đọc và đồng ý với các chính sách và điều khoản của chúng tôi:

 1. Thông tin trên trang web chỉ mang tính tham khảo, là tài liệu nội bộ phi lợi nhuận của Trung Tâm Trung tâm Vina Health, trước khi áp dụng các bạn nên xin lời khuyên của bác sĩ chuyên ngành.
 2. Chúng tôi từ chối mọi khiếu nại liên quan tới việc áp dụng thông tin trên trang web.
 3. Thông tin hình ảnh, nội dung bài viết được cộng đồng chia sẻ và có dẫn nguồn tham khảo.
 4. Chúng tôi có thể sử dụng cookie của người dùng nhằm hỗ trợ giúp đưa ra những chỉnh sửa, thiết kế nhằm đáp ứng trải nghiệm của người dùng.
 5. Trong mỗi bài viết có thể có bình luận trao đổi, chỉ những comment bình luận không vi phạm chính sách điều khoản mới được xuất hiện.
 6. Mọi ý kiến thắc mắc đóng góp xin vui lòng liên hệ email: lienhe@vinahealth.edu.vn

Trường hợp sử dụng lại nguồn từ chúng tôi!

Khi bạn sử dụng nguồn tài liệu tham khảo trên trang web vui lòng để lại liên kết link về đúng bài viết để giúp độc giả của bạn có thể hiểu đúng hơn đồng thời thể hiện văn mình và bản quyền!

Các Điều khoản sử dụng này là một hợp đồng ràng buộc giữa Bạn và Trung tâm Vina Health (“Trung tâm nghiên cứu giáo dục hòa nhập và phục hồi chức năng Trung tâm Vina Health”). Việc bạn truy cập và tiếp tục sử dụng một số khu vực nhất định trong Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com có tại https://www.trungtamphuchoichucnang.com (bao gồm bất kỳ trang web kế nhiệm nào) (“Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com”), bao gồm mọi phần của trang web yêu cầu đăng ký (Sản phẩm dựa trên đăng ký Nghiêng), cấu thành sự chấp nhận của bạn, nhưng không giới hạn, các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này, Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các Sản phẩm dựa trên đăng ký trong Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com. Để tránh nghi ngờ, việc bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm dựa trên đăng ký nào yêu cầu thanh toán phí truy cập (Sản phẩm dựa trên phí Phí) cũng phải tuân theo và chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản sử dụng này.

Sử dụng được phép và bị cấm

Sử dụng được phép. Bạn có thể truy cập và sử dụng các phần như vậy của Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com mà không cần đăng ký cũng không phải trả phí như quy định ở đây. Một số khu vực trong Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com, chẳng hạn như “Hướng dẫn cơ bản” hoặc Cộng đồng Hướng dẫn của Cộng đồng Hướng dẫn (gọi chung là “Sản phẩm dựa trên đăng ký”) có thể được truy cập bởi Bạn, nhưng chỉ sau khi đăng ký với Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com và cung cấp thông tin được yêu cầu thông qua quá trình đăng ký. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, nếu bạn muốn truy cập hơn năm (5) hồ sơ phi lợi nhuận trong Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com, Bạn phải đăng ký với Trung tâm Vina Health. Các tính năng hoặc dịch vụ dựa trên phí, chẳng hạn như các tính năng và dịch vụ được liên kết với “Trung tâm Vina Health Premium” (gọi chung là “Sản phẩm dựa trên phí”) có thể được truy cập bằng cách đăng ký và trả phí áp dụng cho các Sản phẩm dựa trên phí đó, như được thành lập bởi Trung tâm Vina Health . Bạn có thể truy cập và sử dụng Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com, Sản phẩm dựa trên đăng ký và Sản phẩm dựa trên phí cho các mục đích sau (gọi chung là “Sử dụng được phép”):

 • Để tìm hiểu về các tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích đánh giá họ là người nhận các khoản đóng góp từ thiện bao gồm các khoản tài trợ;
 • Để tìm hiểu thêm hoặc trao đổi thông tin về các tổ chức phi lợi nhuận cụ thể hoặc các vấn đề quan tâm chung cho cộng đồng phi lợi nhuận;
 • Để điều tra các tổ chức phi lợi nhuận cho các mục đích cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho họ hoặc để tham gia vào các loại mối quan hệ kinh doanh khác với họ;
 • Để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh hoặc tổ chức của bạn trong việc quyên góp từ thiện cho các tổ chức phi lợi nhuận;
 • Để tiến hành các mục đích nghiên cứu so sánh hoặc “thực hành tốt nhất” khác;
 • Cho việc sử dụng kinh doanh nội bộ của riêng bạn; và trong trường hợp của các cơ quan chính phủ, thực hiện các chức năng điều chỉnh hoặc nghiên cứu liên quan đến các tổ chức phi lợi nhuận.

Bạn có thể tải xuống và in thông tin từ Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com liên quan đến Sử dụng được phép. Trung tâm Vina Health bảo lưu tất cả các quyền không được cấp phép rõ ràng. Nếu bạn muốn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm dựa trên đăng ký nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong Cộng đồng Trung tâm Vina Health, Bạn chỉ có thể làm như vậy nếu bạn đăng ký với Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com và, nếu có thể, đồng ý với bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào về sản phẩm. Nếu bạn muốn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm dựa trên phí nào, Bạn chỉ có thể làm như vậy bằng cách đồng ý với Thỏa thuận cấp phép hoặc thỏa thuận tương tự áp dụng cho các Sản phẩm dựa trên phí đó. Những người hoặc tổ chức muốn có quyền truy cập vào bất kỳ Sản phẩm dựa trên phí nào cho nhiều người đăng ký phải có Thỏa thuận cấp phép doanh nghiệp.

Sử dụng bị cấm. Bạn có không được phép:

 • Sử dụng Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com ngoài việc được cho phép theo các Điều khoản sử dụng này;
 • Sử dụng Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài mục đích sử dụng được phép;
 • Tái xuất bản hoặc phân phối thông tin từ Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com (bao gồm bằng cách đăng cùng trên bất kỳ trang web nào khác) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Vina Health.
 • Sửa đổi thông tin từ Website https://www.trungtamphuchoichucnang.com ngoại trừ liên quan đến việc sử dụng được phép;
 • Gỡ bỏ, dịch ngược hoặc thiết kế ngược lại Trang web trungtamphuchoichucnang.com, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ giao diện hoặc chương trình phần mềm nào bao gồm Trang web trungtamphuchoichucnang.com;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web trungtamphuchoichucnang.com hoặc thay đổi nội dung của Trang web trungtamphuchoichucnang.com, hoặc thay đổi hoặc can thiệp vào bất kỳ nội dung, trang web hoặc phần mềm nào khác mà Trung tâm Vina Health sở hữu hoặc kiểm soát;
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp, thay đổi, biên dịch lại, điều chỉnh lại, thuê, bán, phân phối hoặc xuất bản bất kỳ Trang web trungtamphuchoichucnang.com, bất kỳ cơ sở dữ liệu nào trên đó và bất kỳ nội dung nào trên đó, hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
 • Sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các phương pháp thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự đối với Trang web trungtamphuchoichucnang.com hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
 • Sử dụng Trang web trungtamphuchoichucnang.com trực tiếp hoặc gián tiếp để cạnh tranh với Trung tâm Vina Health dưới bất kỳ hình thức nào.

Truy cập vào Trang web trungtamphuchoichucnang.com

Trung tâm Vina Health bảo lưu quyền, vì bất kỳ lý do nào và không cần thông báo, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hoặc gián đoạn truy cập, toàn bộ hoặc một phần, vào Trang web trungtamphuchoichucnang.com. Trung tâm Vina Health có quyền áp đặt đăng ký, mật khẩu và các biện pháp phòng ngừa bảo mật khác đối với việc truy cập và sử dụng Trang web trungtamphuchoichucnang.com.

Truy cập vào các sản phẩm dựa trên đăng ký

Để có quyền truy cập vào Sản phẩm dựa trên đăng ký, bạn sẽ phải đăng ký với chúng tôi. Trẻ em dưới 13 tuổi không được đăng ký bất kỳ Sản phẩm nào dựa trên Đăng ký. Trừ khi được cung cấp dưới đây đối với Thư viện bảo trợ (như được xác định bên dưới), nếu Bạn là cá nhân, Bạn sẽ chọn tên người dùng và mật khẩu tại thời điểm Bạn hoàn tất đăng ký của mình trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com.

Nếu Bạn là một thực thể hoặc cơ quan chính phủ, bạn sẽ, khi mua bất kỳ Sản phẩm dựa trên phí nào của Trung tâm Vina Health cho phép truy cập bởi một hoặc nhiều người dùng được ủy quyền của bạn, được phép chỉ định những người dùng được ủy quyền của bạn sẽ được phép truy cập Phí đó -Sản phẩm dựa trên thay mặt bạn, tùy thuộc vào số lượng người dùng được ủy quyền tối đa mà Bạn được phép cấp quyền truy cập vào Sản phẩm dựa trên phí đó, như được quy định trong thỏa thuận cấp phép, thỏa thuận đăng ký hoặc thỏa thuận khác mà bạn đã mua Phí đó Sản phẩm dựa trên (gọi chung là Thỏa thuận cấp phép bản quyền).

Những người dùng được ủy quyền như vậy phải hoàn tất quy trình đăng ký của Trung tâm Vina Health để nhận mật khẩu cho phép họ truy cập Sản phẩm dựa trên phí đó. (Để tránh nghi ngờ, nếu bạn là người dùng được ủy quyền của một thực thể hoặc cơ quan chính phủ (bao gồm, nhưng không giới hạn, thư viện) đã mua một hoặc nhiều Sản phẩm dựa trên Phí, tất cả các quyền, nghĩa vụ và thỏa thuận được nêu trong các Điều khoản sử dụng như áp dụng cho “Bạn” sẽ được áp dụng như nhau đối với bạn như một người dùng được ủy quyền như vậy.) Chỉ một cá nhân có thể truy cập Trang web trungtamphuchoichucnang.com tại một thời điểm bằng cùng một tên người dùng và mật khẩu.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra dưới tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Nếu Bạn là một thực thể hoặc cơ quan chính phủ, bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên người dùng và mật khẩu của người dùng được ủy quyền của bạn.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng không có người trái phép nào có quyền truy cập vào tên người dùng, mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm giám sát và kiểm soát quyền truy cập và sử dụng tên người dùng, mật khẩu và tài khoản của bạn. Tên người dùng, mật khẩu và tài khoản của bạn không được chuyển nhượng. Bạn cấp cho Trung tâm Vina Health và tất cả những người và thực thể khác có liên quan đến hoạt động của Trang web trungtamphuchoichucnang.com có quyền truyền, theo dõi, lưu trữ, truy xuất và sử dụng Thông tin của bạn liên quan đến hoạt động của Trang web trungtamphuchoichucnang.com. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Trung tâm Vina Health về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng, mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và (b) đảm bảo rằng Bạn thoát khỏi tài khoản của bạn vào cuối mỗi phiên. Trung tâm Vina Health không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn (hoặc bất kỳ người dùng được ủy quyền nào) không tuân thủ các quy định của Mục này.

Nếu quyền truy cập của bạn vào Trang web trungtamphuchoichucnang.com được cung cấp bởi hoặc thông qua thư viện của bên thứ ba đã ký kết với Thỏa thuận với Trung tâm Vina Health để cho phép các Khách hàng hợp pháp của mình truy cập vào bất kỳ Sản phẩm dựa trên phí nào mà không yêu cầu các Khách hàng đó đăng nhập riêng bằng tên người dùng và mật khẩu, bằng cách sử dụng Trang web trungtamphuchoichucnang.com (bao gồm, nhưng không giới hạn, Sản phẩm dựa trên phí này), Bạn đồng ý tuân theo tất cả các quy định của Điều khoản sử dụng này, ngoại trừ các quy định trên về đăng ký và sử dụng tên người dùng và mật khẩu có thể là không thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web trungtamphuchoichucnang.com và Sản phẩm dựa trên phí như vậy trong phạm vi sử dụng đó được thực hiện thông qua truy cập được cung cấp bởi thư viện đó. “Người bảo trợ” nghĩa là một thành viên cá nhân của cộng đồng được ủy quyền truy cập và sử dụng thư viện theo các quy tắc và chính sách áp dụng cho thư viện đó.

Trung tâm Vina Health bảo lưu quyền, vì bất kỳ lý do nào và không cần thông báo, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hoặc gián đoạn truy cập, toàn bộ hoặc một phần, vào Trang web trungtamphuchoichucnang.com. Trung tâm Vina Health có quyền áp đặt thêm hoặc đăng ký, mật khẩu và các biện pháp phòng ngừa bảo mật khác đối với việc truy cập và sử dụng Trang web trungtamphuchoichucnang.com.

Tải thông tin

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể quyết định cho phép Bạn tải xuống thông tin mà Bạn có thể truy cập theo một hoặc nhiều Sản phẩm dựa trên phí mà bạn đã đăng ký (“Thông tin”). Trong trường hợp Trung tâm Vina Health không cho phép tải xuống Thông tin, việc tải xuống như vậy phải tuân theo các quy định của Mục này. Ngoài và không giới hạn bất kỳ hạn chế nào được nêu ở những Điều khoản sử dụng khác hoặc trong bất kỳ Thỏa thuận cấp phép nào cho Sản phẩm dựa trên phí, Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, tải xuống, tải lên hoặc bằng bất kỳ cách nào khác sao chép bất kỳ Thông tin nào ngoại trừ như được cho phép rõ ràng theo Mục này.

Theo bất kỳ yêu cầu cụ thể nào của Thỏa thuận cấp phép hiện hành, Bạn sẽ được phép tải xuống Thông tin đó và theo phạm vi được cung cấp dưới đây:

 1. Thông tin có thể truy cập theo Sản phẩm dựa trên phí này chỉ có thể được tải xuống cho mục đích sử dụng nội bộ của bạn (nhưng không phải cho phân phối nội bộ chung) và chỉ tuân theo các Điều khoản sử dụng và Thỏa thuận cấp phép này đối với Sản phẩm dựa trên phí đó.
 2. Tất cả Thông tin được tải xuống sẽ tiếp tục phải tuân theo tất cả các hạn chế về sử dụng và các quy định khác áp dụng cho Sản phẩm dựa trên phí đó và / hoặc Trang web trungtamphuchoichucnang.com được quy định trong các Điều khoản sử dụng hoặc Thỏa thuận cấp phép đó. Thông tin có sẵn được tải xuống đối với bất kỳ tổ chức nào sẽ được chúng tôi xác định theo thời gian theo quyết định riêng của chúng tôi. Thông tin có sẵn để Bạn tải xuống có thể được lưu trong một hoặc nhiều tệp trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com được tạo dựa trên kết quả của một hoặc nhiều tìm kiếm do Bạn thực hiện bằng Sản phẩm dựa trên phí đó và có thể truy cập qua trang quản lý đăng ký của bạn đối với sản phẩm dựa trên phí như vậy trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com.
 3. Bạn có thể truy cập và tải xuống bất kỳ tệp nào, ở định dạng hoặc định dạng như Chúng tôi có thể có sẵn trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com, theo quyết định của chúng tôi, trong khoảng thời gian mà tệp đó có thể được truy cập bởi Bạn như được đặt theo thời gian trên trang quản lý đăng ký trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com đối với đăng ký của bạn đối với Sản phẩm dựa trên phí đó.
 4. Trong mỗi kỳ hạn hàng tháng hoặc hàng năm, nếu có, và mỗi thời hạn gia hạn, đăng ký của bạn đối với Sản phẩm dựa trên phí được phép tải xuống Thông tin, Người dùng được ủy quyền của bạn (nếu có) thay mặt bạn tải xuống sẽ bị hạn chế tải xuống lên đến tổng số Bản ghi như được đặt ra theo thời gian trên trang quản lý đăng ký đó. Thuật ngữ “Bản ghi” có nghĩa là một bộ Thông tin liên quan đến một tổ chức được trả về bởi một tìm kiếm sử dụng Sản phẩm dựa trên phí.
 5. Mặc dù đã nói ở trên, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và theo thời gian theo quyết định của chúng tôi để (a) tăng hoặc giảm bất kỳ giới hạn nào đối với số lượng Hồ sơ tối đa có thể bao gồm bất kỳ tệp nào, bao gồm, mà không có giới hạn, số lượng Bản ghi tối đa có thể được trả về mỗi lần tìm kiếm hoặc mỗi phiên, (b) tăng hoặc giảm khoảng thời gian mà Bạn có thể truy cập bất kỳ tệp nào như vậy, (c) tăng hoặc giảm bất kỳ giới hạn nào về số lần. Bạn có thể truy cập bất kỳ tệp nào như vậy, (d) tăng hoặc giảm bất kỳ giới hạn nào về số lần Bạn có thể tải xuống bất kỳ tệp nào và (e) giới hạn quyền truy cập vào Sản phẩm dựa trên phí đó để xem hoặc in bằng chức năng trình duyệt web của bên thứ ba. Ngoài ra, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn và người dùng được ủy quyền của bạn (nếu có) sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn truy cập và tải xuống nào khác cho mỗi tìm kiếm và / hoặc phiên áp dụng cho Sản phẩm dựa trên phí này, theo thời gian được xác định bởi Chúng tôi Chúng tôi tùy ý quyết định. Tất cả các giới hạn tải xuống sẽ được thực thi theo quyết định riêng của chúng tôi.
 6. Truy cập hoặc trích xuất nội dung một cách có hệ thống từ bất kỳ Sản phẩm dựa trên phí hoặc tệp hoặc thông tin được tải xuống (như được xác định bởi Trung tâm Vina Health theo quyết định riêng của chúng tôi), bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng “bot” hoặc “nhện”, đều bị nghiêm cấm . Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản sử dụng này, chúng tôi có quyền theo dõi việc bạn sử dụng Trang web trungtamphuchoichucnang.com và mọi Sản phẩm dựa trên đăng ký hoặc Sản phẩm dựa trên phí để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản sử dụng này (bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản của Phần này) và bất kỳ Thỏa thuận cấp phép nào cho Sản phẩm dựa trên phí và để ngăn chặn việc sử dụng gian lận. Việc giám sát sử dụng như vậy có thể bao gồm nhưng sẽ không bị giới hạn trong việc xác định liệu Trang web trungtamphuchoichucnang.com hoặc bất kỳ Sản phẩm dựa trên phí nào được truy cập trong tài khoản của bạn từ nhiều máy tính, cũng như lưu ý các lượt tải vượt quá giới hạn của tổng số Bản ghi được phép có thể được quy định liên quan đến đăng ký của bạn đối với Sản phẩm dựa trên phí mà việc tải xuống được cho phép hoặc số lượng người dùng không tương xứng. Nếu việc giám sát đó cho thấy Bạn (hoặc người dùng được ủy quyền của bạn, nếu có) không tuân thủ các Điều khoản sử dụng này (bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định của Mục này) hoặc Thỏa thuận cấp phép đối với Sản phẩm dựa trên phí đó, hoặc nếu Hoạt động gian lận bị nghi ngờ, Trung tâm Vina Health có quyền thực hiện hành động đó nếu thấy cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản sử dụng này và mọi Thỏa thuận cấp phép cho các sản phẩm dựa trên phí và bất kỳ và tất cả (các) tài khoản của bạn.

Giao tiếp với Trung tâm Vina Health

Bạn hiểu và đồng ý rằng, như một phần đăng ký và sử dụng Trang web của Trung tâm Trung tâm Vina Health, Trung tâm Vina Health có thể thỉnh thoảng gửi cho Bạn một số thông tin liên lạc, bao gồm (a) thông báo sản phẩm, như thông báo về nâng cấp, sửa đổi và / hoặc cải tiến Trang web của Trung tâm Trung tâm Vina Health và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác do Guidest cung cấp; (b) thông báo dịch vụ, chẳng hạn như thông báo về các gián đoạn có thể xảy ra hoặc các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến việc truy cập và / hoặc sử dụng Trang web của Trung tâm Trung tâm Vina Health và / hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác do Trung tâm Vina Health cung cấp; (c) các thông báo liên quan đến đăng ký, chẳng hạn như thông báo về việc hết hạn đăng ký và cơ hội nâng cấp đăng ký; và (d) các cập nhật hành chính khác. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Thỏa thuận của bạn để nhận các thông tin liên lạc đó là điều kiện để Bạn sử dụng Sản phẩm Dựa trên Đăng ký và Bạn sẽ không thể từ chối nhận chúng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ tính năng mới nào làm tăng hoặc tăng cường Trang web của Trung tâm Trung tâm Vina Health, sẽ phải tuân theo Thỏa thuận này.

Thông tin đăng ký và chính sách bảo mật

Với điều kiện Quyền của bạn được sử dụng các Sản phẩm dựa trên đăng ký trong Trang web của Trung tâm Trung tâm Vina Health, Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của quy trình đăng ký, bao gồm tên pháp lý, địa chỉ, số điện thoại và e- địa chỉ thư (gọi chung là “Dữ liệu đăng ký”), để cho phép chúng tôi chia sẻ Dữ liệu đăng ký của bạn với các bên thứ ba nhằm mục đích xác minh thông tin bạn cung cấp và sử dụng Dữ liệu đăng ký đó phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được kết hợp bằng cách tham khảo.

Sử dụng Cộng đồng Trung tâm Vina Health

Trung tâm Vina Health đã chọn cung cấp Cộng đồng Trung tâm Vina Health cho bạn để bạn có thể tương tác và trao đổi thông tin với các thành viên khác trong cộng đồng phi lợi nhuận. Cộng đồng Trung tâm Vina Health bao gồm các công cụ truyền thông, diễn đàn, rao vặt và các khu vực đăng công khai khác do người dùng gửi (“Dịch vụ truyền thông”). Chúng tôi muốn khuyến khích trao đổi thông tin và ý tưởng mở, nhưng đồng thời chúng tôi muốn mọi người có thể tận hưởng các Dịch vụ Truyền thông này.

Không giới hạn các điều khoản của Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi, trong quá trình kinh doanh thông thường, chúng tôi sẽ không xem xét các tin nhắn điện tử riêng tư không được gửi đến chúng tôi hoặc các nội dung hoặc tài liệu khác được gửi qua Cộng đồng Trung tâm Vina Health. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì quyền làm như vậy và sử dụng bất kỳ hình thức thông tin nào khác có sẵn cho chúng tôi nhờ vào việc bạn sử dụng Cộng đồng Trung tâm Vina Health của chúng tôi (ví dụ, bao gồm cả yêu cầu địa chỉ IP ngược) để tuân thủ luật pháp, để thực thi luật pháp các Điều khoản sử dụng này hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của khách truy cập vào Cộng đồng Trung tâm Vina Health, công chúng, nhân viên của chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

Trung tâm Vina Health có quyền từ chối quyền truy cập vào bất kỳ Dịch vụ truyền thông nào cho bất kỳ ai vi phạm thỏa thuận khách truy cập này hoặc theo phán đoán của chúng tôi, cản trở khả năng người khác được hưởng Dịch vụ của chúng tôi hoặc xâm phạm quyền của người khác. Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc tiết lộ bất kỳ tin nhắn nào cho người khác, bao gồm cả các cơ quan thực thi pháp luật.

Sử dụng cụ thể bị cấm đối với cộng đồng Trung tâm Vina Health

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có thể chấm dứt ngay việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ Truyền thông nào nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây:

 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ hoặc khiêu dâm;
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác xuyên tạc mối liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức;
 • Giả mạo tiêu đề hoặc bằng cách khác thao túng mã định danh theo cách ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào bạn truyền qua bất kỳ Dịch vụ truyền thông nào;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được học hoặc tiết lộ như một phần của việc làm mối quan hệ hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào, hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác, mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • Thu thập cho mục đích “spam” bất kỳ địa chỉ email nào mà người dùng đăng trong phòng trò chuyện, diễn đàn và các khu vực đăng công khai khác của chúng tôi;
 • Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có chứa virus phần mềm, sâu hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc viễn thông hoặc thiết bị khác hoặc để gây ra sự vi phạm bảo mật của phần mềm, phần cứng hoặc viễn thông hoặc thiết bị khác đó;
 • Tải lên hoặc đăng bất kỳ tài liệu ngoài chủ đề hoặc không liên quan đến bất kỳ phòng trò chuyện hoặc diễn đàn nào;
 • Can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được sử dụng để cung cấp Dịch vụ Truyền thông hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định nào của mạng mà chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ Truyền thông;
 • Vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế;
 • “Rình rập” hoặc quấy rối người khác;
 • Xúi giục hoặc khuyến khích người khác thực hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho bất kỳ người nào;
 • Quảng cáo, mời chào kinh doanh hoặc sử dụng thương mại;
 • Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác;
 • Đạt được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ này, bằng các biện pháp như hack, khai thác mật khẩu hoặc các phương tiện bất hợp pháp khác; hoặc là
 • Có được hoặc cố gắng để có được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được chủ ý cung cấp thông qua Dịch vụ này.

Spam

Chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức bất kỳ tài khoản nào mà chúng tôi tin rằng đang được sử dụng để truyền hoặc kết nối với bất kỳ thư rác hoặc email hàng loạt không mong muốn nào khác liên quan đến bất kỳ dịch vụ nhắn tin nào có sẵn thông qua Dịch vụ. Ngoài ra, vì các thiệt hại thường khó định lượng, nếu thiệt hại thực tế không thể được tính toán một cách hợp lý, thì bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi khoản bồi thường thiệt hại 2 đô la cho mỗi mục thư rác, email hàng loạt không được yêu cầu hoặc tin nhắn cá nhân được truyền từ hoặc kết nối với tài khoản. Nếu không, bạn đồng ý trả các thiệt hại thực tế của chúng tôi, trong chừng mực các thiệt hại thực tế đó có thể được tính toán một cách hợp lý.

Giấy phép của bạn để Trung tâm Vina Health

Bằng cách gửi tài liệu (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ văn bản, ảnh, video hoặc nội dung nào khác) cho Cộng đồng Trung tâm Vina Health, bạn tuyên bố rằng bạn là chủ sở hữu của tài liệu hoặc đang gửi bài với sự đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu . Bằng cách gửi bất kỳ tài liệu nào qua Cộng đồng Trung tâm Vina Health, Blog hoặc bất kỳ tính năng nào khác của Trang web trungtamphuchoichucnang.com, bạn cấp cho chúng tôi và bất kỳ ai được chúng tôi ủy quyền, bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi nhánh của chúng tôi, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí, không giới hạn, trên toàn thế giới, giấy phép có thể chuyển nhượng, không độc quyền và không hạn chế để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, lưu trữ, xuất bản, bán, khai thác, hiển thị, tạo các tác phẩm phái sinh từ, thực hiện công khai và phân phối tài liệu đó trong bất kỳ phương tiện nào (cho dù được biết đến hay sau đây được phát triển), trong bất kỳ cách nào chúng ta thấy phù hợp, và cho bất kỳ mục đích nào mà chúng ta chọn. Khoản tài trợ nói trên bao gồm quyền khai thác bất kỳ quyền sở hữu nào trong các tài liệu bạn gửi tới Cộng đồng Trung tâm Vina Health, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền theo luật bản quyền, nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế tồn tại trên toàn thế giới. Không giới hạn tính tổng quát của câu trước, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng, phân phối, chia sẻ hoặc cung cấp tài liệu đó theo bất kỳ điều khoản nào chúng tôi thấy phù hợp với bất kỳ bên thứ ba nào mà không yêu cầu cung cấp cho bạn bất kỳ hình thức bồi thường nào. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi và bất kỳ ai được chúng tôi ủy quyền có thể xác định bạn là tác giả của bất kỳ bài đăng nào của bạn theo tên, địa chỉ email hoặc tên hiển thị, nếu chúng tôi thấy họ thích hợp. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, (nhưng không có nghĩa vụ) xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa bất kỳ bài đăng nào gây chú ý rằng chúng tôi cho rằng không thể chấp nhận hoặc không phù hợp, cho dù vì lý do pháp lý hoặc lý do khác. Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền Dịch vụ, bao gồm nội dung do bạn gửi, có thể liên quan đến việc truyền qua các mạng khác nhau và có thể liên quan đến các thay đổi đối với nội dung để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

Tài liệu được gửi bởi người dùng khác

Chúng tôi không thể và không xem xét mọi bài đăng được thực hiện trong bất kỳ phòng trò chuyện, diễn đàn và các khu vực khác có sẵn cho các bài đăng công khai mà chúng tôi có thể cung cấp. Bạn cũng có thể đọc bất kỳ bài đăng nào trước khi bất cứ ai trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi làm. Lấy những gì bạn tìm thấy với một hạt muối. Bạn có thể mong đợi các khu vực này bao gồm thông tin và ý kiến ​​từ nhiều cá nhân và tổ chức khác ngoài chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận hoặc đảm bảo tính chính xác của bất kỳ bài đăng nào, bất kể việc đăng tải đến từ người dùng hay từ một thành viên của nhân viên của chúng tôi.

Google Analytics

Hiện tại chúng tôi đang sử dụng Google Analytics để phân tích đối tượng của trang web và cải thiện nội dung của chúng tôi. Không có thông tin cá nhân được thu thập từ Google Analytics. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật liên quan đến Google Analytics, vui lòng truy cập tại đây: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html

Chính sách bảo mật

Bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp bởi tham chiếu

Thông báo pháp lý và quyền sở hữu

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm, không phù hợp hoặc vi phạm lợi ích sở hữu trí tuệ của Trung tâm Vina Health và bạn sẽ tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ được nêu trong tài liệu này.

Bảo vệ bản quyền

Trang web trungtamphuchoichucnang.com (bao gồm nhưng không giới hạn cơ sở dữ liệu và nội dung được tìm thấy trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com) có bản quyền hoặc chủ đề được bảo vệ khác, được Gunhestar sở hữu hoặc cấp phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và luật bản quyền quốc tế, luật thương hiệu và luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn có thể tự do hiển thị và in cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn thông qua nội dung bạn nhận được thông qua Trang web trungtamphuchoichucnang.com miễn là bạn in lại mọi bản quyền và các thông báo quyền khác có trong nội dung đó. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc hiển thị công khai Trang web trungtamphuchoichucnang.com, toàn bộ hoặc một phần, dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm qua email, ảnh chụp màn hình hoặc các phương tiện điện tử khác) trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Điều khoản sử dụng hoặc sản phẩm này- Thỏa thuận Hướng dẫn cụ thể hoặc Thỏa thuận cấp phép. Nếu bạn muốn tạo các bản sao và / hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Trang web trungtamphuchoichucnang.com theo những cách không được ủy quyền rõ ràng bởi các thỏa thuận này, Bạn phải liên hệ với Trung tâm Vina Health để được cho phép bằng văn bản, có thể cấp hoặc giữ lại theo quyết định riêng của mình. Tất nhiên, bạn có thể tự do khuyến khích người khác truy cập thông tin từ Trang web trungtamphuchoichucnang.com và cho họ biết cách tìm thông tin đó.

Trang web trungtamphuchoichucnang.com chứa thông tin từ các nguồn của bên thứ ba. Nếu bạn tin rằng quyền lợi bản quyền của bạn đang bị xâm phạm bởi bất cứ điều gì trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com, Bạn phải thông báo cho Trung tâm Vina Health về khiếu nại của mình bằng cách gửi Thông báo với Trung tâm Vina Health . gửi thư đến Trung tâm Vina Health, Attn: Suzanne Coffman, 4801 Courthouse Street Suite 220, Williamsburg, VA 23188) hoặc scoffman@Trung tâm Vina Health.org, và phải bao gồm: (1) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu về lợi ích bản quyền bị cáo buộc đã bị xâm phạm; (2) mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm địa chỉ trang Web của địa điểm nơi tác phẩm có bản quyền tồn tại hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền; (3) mô tả hoặc vị trí của tài liệu trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com mà bạn cho là đang vi phạm; (4) thông tin chúng tôi có thể sử dụng để liên hệ với Bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (5) tuyên bố của Bạn rằng Bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu bị cáo buộc vi phạm là không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp; (6) tuyên bố của Bạn, được đưa ra dưới hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Liên kết đến Trang web trungtamphuchoichucnang.com

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của Trung tâm Vina Health. Bạn phải liên hệ với info@Trung tâm Vina Health.org nếu bạn muốn liên kết đến bất kỳ trang nào khác ngoài trang chủ. Bất kỳ liên kết nào như vậy đến trang chủ không được nêu hoặc ngụ ý bất kỳ sự tài trợ nào bởi Trung tâm Vina Health của trang web, dịch vụ, ứng dụng hoặc ứng dụng di động hoặc thiết bị cầm tay của chúng tôi.

Bảo vệ nhãn hiệu

Trung tâm Vina Health là một dịch vụ / nhãn hiệu đã đăng ký của Trung tâm Vina Health . Tất cả các nhãn hiệu khác được đề cập trên trang web này là dịch vụ / nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào xuất hiện trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đó. [URL] là nhãn hiệu của [Tên công ty].

Không có khung. Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn không được đóng khung hoặc liên kết nội tuyến, bất kỳ nội dung nào của Trang web trungtamphuchoichucnang.com, hoặc kết hợp vào một trang web, ứng dụng, ứng dụng di động hoặc thiết bị cầm tay khác hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi.

Bạn đồng ý không tải lên hoặc đặt bất kỳ thông tin nào trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com sẽ vi phạm hoặc vi phạm quyền lợi sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ ai, hoặc đó là sai, gây hiểu lầm, nói xấu hoặc trái với luật pháp hoặc quy định.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ BẢO ĐẢM

Trung tâm Vina Health không bảo đảm hoặc đảm bảo tính chính xác, chất lượng, tính đầy đủ, tiền tệ, không vi phạm, kịp thời, tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc tính hợp lệ của bất kỳ thông tin nào trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ cơ sở dữ liệu nào có thể truy cập qua Trung tâm Vina Health Trang web và nội dung của nó) hoặc được liên kết từ Trang web trungtamphuchoichucnang.com cũng như Trung tâm Vina Health đảm bảo rằng Trang web trungtamphuchoichucnang.com sẽ không có lỗi hoặc liên tục có sẵn hoặc không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. Thông tin mô tả được lấy từ các Mẫu IRS 990, Mẫu 990-EZ và Mẫu 990-PF được gửi bởi các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các câu trả lời tự nguyện của họ đối với bảng câu hỏi Trung tâm Vina Health. Dữ liệu tài chính được lấy từ IRS Business Master File, IRS Forms 990, Forms 990-EZ, Forms 990-PF hoặc thông tin được cung cấp cho Trung tâm Vina Health bởi các tổ chức không bắt buộc phải nộp hồ sơ với IRS. Các bản phát hành tin tức cũng được cung cấp bởi các tổ chức. Trung tâm Vina Health không chỉnh sửa hoặc kiểm soát thông tin tài chính mà nó nhận được, mặc dù nó có thể (theo quyết định riêng của mình) lưu ý các lỗi toán học rõ ràng mà nó tin rằng có thể tồn tại trong các tài liệu mà nó nhận được.

Do, trong số những điều khác, khả năng xảy ra lỗi của con người và / hoặc máy móc, Trung tâm Vina Health sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com. Trung tâm Vina Health không tuyên bố về tính chính xác hay tính toàn vẹn của thông tin trong đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ nội dung nào trên đó. Trung tâm Vina Health sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do thông tin được đăng trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ nội dung nào trên đó.

Trung tâm Vina Health không thể và không xem xét mọi mục nhập được thực hiện trên Blog Trung tâm Vina Health mà bạn có thể truy cập như một phần của Trang web trungtamphuchoichucnang.com. Bạn có thể mong đợi rằng các mục Blog của Trung tâm Vina Health có thể chứa ý kiến ​​từ các tác giả riêng lẻ của các bài đăng trên Blog đó có thể bao gồm các ý kiến ​​từ các tổ chức khác ngoài Trung tâm Vina Health.

Trung tâm Vina Health không xác nhận hoặc đảm bảo tính chính xác của bất kỳ bài đăng Blog nào bất kể bài đăng trên Blog đến từ Trung tâm Vina Health hoặc tác giả bên ngoài hoặc tác giả khách.

Trung tâm Vina Health KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG HƯỚNG DẪN KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, ĐIỀU ĐÓ SẼ HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN NÀO, HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TƯƠNG TỰ SẼ DẪN ĐẾN BẤT KỲ KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM CHỐNG LẠI SỰ CAN THIỆP VÀO VIỆC BẠN THÍCH BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO HOẶC CHỐNG LẠI SỰ XÂM PHẠM. TRANG WEB HƯỚNG DẪN ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, CÓ SẴN NHƯ LÀ CÓ SẴN VÀ “VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI.” NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐÃ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO KHÁC, VÀ NÓ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, HOẶC PHÁT SINH BỞI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN, QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG VI PHẠM, KHÔNG CAN THIỆP, CHÍNH XÁC, THƯƠNG MẠI, KỊP THỜI, HIỆU SUẤT, TIÊU ĐỀ, HƯỞNG THỤ YÊN TĨNH, THỂ DỤC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN, NỖ LỰC, DỊCH VỤ HOẶC HỆ THỐNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NGƯỜI HƯỚNG DẪN SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ MỤC ĐÍCH HOẶC NHU CẦU CỤ THỂ NÀO CỦA BẠN. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY BẢO ĐẢM THAY MẶT CHO PHẦN MỀM HOẶC THIẾT BỊ CỦA BÊN THỨ BA VÀ LOẠI TRỪ RÕ RÀNG MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM VÀ / HOẶC THIẾT BỊ CỦA BÊN THỨ BA.

HẠN CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ; BỒI THƯỜNG

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI HƯỚNG DẪN (BAO GỒM CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI KẾ THỪA VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIAO) PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HÌNH PHẠT HOẶC THIỆT HẠI DO HÌNH PHẠT, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI CHO DOANH NGHIỆP BỊ MẤT, LỢI NHUẬN BỊ MẤT HOẶC BỊ MẤT DỮ LIỆU) PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, TRANG WEB HƯỚNG DẪN, BẤT KỲ CƠ SỞ DỮ LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO TRÊN ĐÓ HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HƯỚNG DẪN HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ DỮ LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO TRÊN ĐÓ, BẤT KỂ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO VỀ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ ĐƯỢC YÊU CẦU HOẶC BẤT KỂ HƯỚNG DẪN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT ĐÓ. KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC PHÁP LUẬT ĐỀU CHO PHÉP NHỮNG HẠN CHẾ ĐÓ VÀ QUYỀN CỦA BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI.

BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ GIỮ NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÔ HẠI, CÁC CHI NHÁNH CỦA NÓ, VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI KẾ THỪA, NGƯỜI LIÊN KẾT, NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, NGƯỜI CẤP PHÉP, ĐỐI TÁC, LIÊN DOANH, KHÁCH HÀNG VÀ BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC NÀO KHÁC THAM GIA VÀO VIỆC TẠO RA, SẢN XUẤT VÀ / HOẶC PHÂN PHỐI TRANG WEB HƯỚNG DẪN, TỪ VÀ CHỐNG LẠI MỌI VÀ MỌI KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHI PHÍ VÀ CHI PHÍ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, PHÍ LUẬT SƯ VÀ CHI PHÍ) PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VI PHẠM NÀO CỦA BẠN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SỬ DỤNG HOẶC DẪN ĐẾN KẾT NỐI VỚI HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HƯỚNG DẪN.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Trung tâm Vina Health vô hại, các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế thừa, liên kết, chuyển nhượng, cấp phép, đối tác, liên doanh, khách hàng và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác tham gia vào việc tạo ra, sản xuất và / hoặc phân phối Trang web trungtamphuchoichucnang.com, từ và chống lại mọi và mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư và chi phí) phát sinh liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của Bạn về các Điều khoản này Sử dụng hoặc dẫn đến kết nối với hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web trungtamphuchoichucnang.com.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trung tâm Vina Health không xác nhận, hỗ trợ, xử phạt hoặc xác minh thông tin hoặc tài liệu trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web trungtamphuchoichucnang.com. Trừ khi có quy định cụ thể khác, Trung tâm Vina Health không xác nhận và không liên kết với bất kỳ tổ chức nào được đề cập, liệt kê, mô tả hoặc liên kết qua Trang web trungtamphuchoichucnang.com và không tuyên bố hay bảo đảm gì về các tổ chức hoặc bất kỳ tổ chức nào khác , thực thể hoặc người, bao gồm nhưng không giới hạn ở hiệu suất của hàng hóa và dịch vụ do nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc những người khác cung cấp cho các trang web mà chúng tôi liên kết.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về tư vấn tài chính và pháp lý

Thông tin trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và cung cấp thông tin. Thông tin hoặc tài liệu này không cấu thành và không có ý định cung cấp tư vấn pháp lý, kế toán hoặc thuế và không nên dựa vào khía cạnh đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo luật sư, kế toán và / hoặc cố vấn tài chính để trả lời bất kỳ câu hỏi tài chính hoặc pháp lý nào. Trước khi bạn hành động về bất kỳ thông tin nào bạn đã tìm thấy trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com, bạn nên xác nhận bất kỳ sự thật nào quan trọng đối với quyết định của mình. NẾU BẠN DỰA VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO CÓ SẴN THÔNG QUA TRANG WEB HƯỚNG DẪN, BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO. BẠN HIỂU RẰNG BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ PHẢI CHỊU DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HƯỚNG DẪN HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TRANG WEB HƯỚNG DẪN.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm liên quan đến các tài liệu được tải lên Trang web trungtamphuchoichucnang.com

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các tài liệu bạn tải lên Trang web trungtamphuchoichucnang.com. Bạn không nên tải lên danh sách những người đóng góp cho một tổ chức từ thiện công khai. Bạn nên chặn mọi chữ ký, số an sinh xã hội và địa chỉ cá nhân khỏi các tài liệu mà bạn tải lên. Trung tâm Vina Health có quyền từ chối bất kỳ tài liệu nào. Ngoài ra, Trung tâm Vina Health có quyền chấm dứt bất kỳ tài liệu nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Trung tâm Vina Health và các chi nhánh của nó không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến bất kỳ tài liệu nào trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com. Trung tâm Vina Health sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại.

Chấm dứt; Biện pháp công bằng

Trung tâm Vina Health có thể chấm dứt các Điều khoản sử dụng này (bao gồm các quyền của bạn dưới đây) bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo và có hoặc không có lý do. Điều khoản của các Điều khoản sử dụng này, theo bản chất của chúng, tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn các Điều khoản sử dụng này, sẽ tồn tại.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép nào của Bạn trên Trang web trungtamphuchoichucnang.com hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào của Trung tâm Vina Health, sẽ gây ra tổn thương không thể khắc phục cho Trung tâm Vina Health mà Trung tâm Vina Health không thể bồi thường hoàn toàn do thiệt hại về tiền. Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp vi phạm như vậy, Trung tâm Vina Health sẽ có quyền tìm kiếm và phục hồi (ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục có sẵn nào khác) cứu trợ sơ bộ và vĩnh viễn mà không cần phải đăng trái phiếu hoặc bảo mật, và hơn nữa là Trung tâm Vina Health sẽ được hưởng để phục hồi từ Bạn phí luật sư và chi phí phát sinh trong việc tìm kiếm và nhận được sự cứu trợ đó.

Bất khả kháng

Trung tâm Vina Health sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào trong việc giao hàng hoặc khả năng truy cập của bất kỳ Trang web trungtamphuchoichucnang.com nào, sự gián đoạn dịch vụ hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng này do hỏa hoạn, nổ, sét, tăng điện hoặc thất bại, nước, hành vi của Thiên Chúa , chiến tranh, xáo trộn dân sự, khủng bố, hành động hoặc thiếu sót của các hãng truyền thông hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Trung tâm Vina Health.

Giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Liên bang Virginia, mà không liên quan đến việc lựa chọn các quy tắc pháp luật. Bạn đồng ý rằng, bằng cách tham gia vào các Điều khoản sử dụng này và truy cập và / hoặc sử dụng Trang web Trung tâm Vina Health, Bạn đang giao dịch kinh doanh tại Khối thịnh vượng chung Virginia và phải chịu sự phán quyết của tòa án. Bất kỳ hành động pháp lý hoặc công bằng nào phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này hoặc liên quan đến Trang web Trung tâm Vina Health sẽ được bắt đầu và duy trì tại một tòa án thuộc thẩm quyền xét xử đối tượng có thẩm quyền trong Liên bang Virginia và Bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân và địa điểm tại bất kỳ tòa án nào. Trong trường hợp người ta cho rằng quyền tài phán hoặc địa điểm mong muốn tại một tòa án như vậy, một hành động sau đó có thể được bắt đầu tại bất kỳ tòa án nào khác có thẩm quyền phù hợp theo các đạo luật và quy tắc của tòa án. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào được xét xử giữa các bên, cho dù trong vụ kiện hoặc kháng cáo được cho phép, bên thắng kiện sẽ có quyền thu hồi từ bên không áp dụng phí luật sư hợp lý và chi phí phát sinh trong quá trình tố tụng đó. Các bên đồng ý rằng không thể đưa ra yêu cầu hoặc khẳng định nguyên nhân của hành động đối với bên kia, trong bất kỳ diễn đàn hay cách thức nào, hơn một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động được tích lũy, trừ khi bên đó không thể phát hiện ra sai trái một cách hợp lý làm phát sinh khiếu nại trong các sự kiện cơ bản hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường trong vòng một (1) năm.

Sửa đổi các điều khoản sử dụng

Trung tâm Vina Health bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi, thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các phiên bản sửa đổi như vậy trên Trang web Trung tâm Vina Health. Bạn đồng ý theo dõi thường xuyên các Điều khoản sử dụng này khi chúng xuất hiện trên Trang web Trung tâm Vina Health. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web Trung tâm Vina Health sau khi đăng bất kỳ phiên bản sửa đổi nào sẽ cấu thành thỏa thuận với các Điều khoản sử dụng này. Các Điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi theo thỏa thuận của bạn đối với bất kỳ thỏa thuận Sản phẩm dựa trên đăng ký nào và / hoặc bất kỳ Thỏa thuận cấp phép nào đối với một hoặc nhiều Sản phẩm dựa trên phí của chúng tôi. Các Điều khoản sử dụng này có thể không được sửa đổi hoặc sửa đổi.

Thông báo

Ngoại trừ như được nêu ở đây ngược lại, bất kỳ thông báo nào cho Trung tâm Vina Health phải được gửi qua thư bưu chính gửi đến trụ sở của Trung tâm Vina Health như được liệt kê trên Trang web Trung tâm Vina Health. Mọi thông báo cho Bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn cung cấp cho Trung tâm Vina Health.

Bền vững

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này cuối cùng được tòa án có thẩm quyền có thẩm quyền coi là không hợp lệ, không thể thi hành, vô hiệu, hoặc trái với luật pháp hoặc vốn chủ sở hữu, Trung tâm Vina Health và Bạn đồng ý rằng điều khoản đó sẽ tự động bị cắt đứt và phần còn lại của các Điều khoản này Sử dụng có thể có hiệu lực sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Theo các câu sau đây, các Điều khoản sử dụng này, bao gồm Chính sách quyền riêng tư, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Trung tâm Vina Health và Bạn liên quan đến chủ đề của các Điều khoản sử dụng này và thay thế tất cả các thỏa thuận, cách hiểu hoặc đại diện trước đó giữa Bạn và Trung tâm Vina Health với liên quan đến chủ đề của các Điều khoản sử dụng này. Các Điều khoản sử dụng này không thay thế hoặc thay đổi bất kỳ Thỏa thuận cấp phép nào đối với một hoặc nhiều Sản phẩm dựa trên phí của chúng tôi; và Bạn phải tuân thủ các điều khoản của các Điều khoản sử dụng này và từng thỏa thuận khác mà bạn đã đồng ý hoặc có thể đồng ý trong tương lai. Trong trường hợp có xung đột giữa các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn đã đồng ý hoặc trong tương lai, các điều khoản của thỏa thuận khác đó sẽ được kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này có thể không được sửa đổi trừ khi bằng văn bản và được cho phép ở đây.

Thông tin liên lạc

trungtamphuchoichucnang.com hoan nghênh ý kiến ​​của bạn về tuyên bố Chính Sách & Điều Khoản này. Nếu bạn tin rằng trungtamphuchoichucnang.com chưa tuân thủ tuyên bố này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại lienhe@vinahealth.edu.vn. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý để kịp thời xác định và khắc phục vấn đề.

Văn phòng làm việc của chúng tôi:

Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02466871269