Chính sách Quảng cáo

Bắt đầu có hiệu lực từ 28/09/2020

Trung tâm VinaHealth chấp nhận quảng cáo trên website www.trungtamphuchoichucnang.com từ các bên thứ ba (“Nhà quảng cáo”), có thể bao gồm biểu ngữ, huy hiệu, quảng cáo theo ngữ cảnh và nội dung do Nhà quảng cáo tạo hoặc cung cấp (gọi chung là “Quảng cáo” hoặc “Quảng cáo”). Ngoài ra, như được sử dụng trong chính sách này, các thuật ngữ “Quảng cáo” và “Quảng cáo” bao gồm các biểu ngữ, mô-đun, liên kết, trang web nhỏ của bên thứ ba, quảng cáo gốc và nội dung khác do hoặc đại diện cho Nhà quảng cáo cung cấp. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác và khách quan của Quảng cáo của họ. Các nguyên tắc sau đây đã được Trung tâm VinaHealth thiết lập để điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của Quảng cáo trên các thuộc tính trong Website www.trungtamphuchoichucnang.com (mỗi nguyên tắc là một “Thuộc tính Trung tâm VinaHealth”),bao gồm các trang web và ứng dụng di động hướng đến người tiêu dùng, mà chúng tôi gọi trong Chính sách này là “Thuộc tính Người dùng Trung tâm VinaHealth”, và các trang web và ứng dụng di động hướng đến các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, mà chúng tôi gọi là “Thuộc tính chuyên nghiệp của Trung tâm VinaHealth”.

Các nguyên tắc trong chính sách này chi phối các vấn đề như chấp nhận Quảng cáo của Trung tâm VinaHealth, cách Quảng cáo được hiển thị trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com và việc xóa Quảng cáo khỏi Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Trung tâm VinaHealth có toàn quyền quyết định đối với việc giải thích và thực thi chính sách này và tất cả các vấn đề khác liên quan đến Quảng cáo trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Trung tâm VinaHealth có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình bằng cách đăng chính sách đã sửa đổi lên Thuộc tính Trung tâm VinaHealth hiện hành.

 1. Trung tâm VinaHealth có toàn quyền quyết định các loại Quảng cáo sẽ được chấp nhận và hiển thị trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com và trong mọi trường hợp, việc Trung tâm VinaHealth chấp nhận bất kỳ Quảng cáo nào sẽ được coi là sự chứng thực đối với (các) sản phẩm và / hoặc (các) dịch vụ được quảng cáo hoặc cho công ty quảng cáo, sản xuất, phân phối hoặc quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ.
 2. Trung tâm VinaHealth sẽ không cố ý chấp nhận Quảng cáo mà theo ý kiến của Trung tâm VinaHealth, không chính xác và có lợi về mặt thực tế.
 3. Có một số danh mục Quảng cáo nhất định mà Trung tâm VinaHealth sẽ không cố ý cho phép trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com bất kỳ lúc nào. Các danh mục này bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:
  • Sản phẩm bất hợp pháp, ‘bị phản đối’, ‘không hiệu quả’ và / hoặc ‘nguy hiểm’ (Trung tâm VinaHealth có quyền xác định thế nào là ‘bị phản đối’, ‘không hiệu quả’ và / hoặc ‘nguy hiểm’)
  • tài liệu gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp, gây hiểu lầm hoặc xúc phạm
  • tài liệu xuyên tạc, chế giễu, phân biệt đối xử (thực hay ngụ ý) hoặc tấn công một cá nhân hoặc nhóm trên cơ sở tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, khuyết tật hoặc bất kỳ trạng thái nào khác được coi là không phù hợp với Website www.trungtamphuchoichucnang.com
  • rượu
  • vũ khí, súng cầm tay, đạn dược hoặc pháo hoa
  • bài bạc
  • nội dung khiêu dâm hoặc các chủ đề liên quan
  • sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào
  • mô phỏng tin tức hoặc trường hợp khẩn cấp
  • tài liệu trực tiếp quảng cáo sản phẩm hoặc nhằm thu hút trẻ em dưới 13 tuổi
  • phương tiện hoặc tin nhắn cho hoặc tham chiếu trò chơi điện tử hoặc nội dung được xếp hạng “M”
  • yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ không hợp lý, không chắc chắn hoặc bất thường
  • tin nhắn phương tiện hoặc hình ảnh nhấp nháy hoặc nhấp nháy
  • phương tiện truyền thông hoặc tin nhắn chứa giảm cân “thần kỳ” không có cơ sở chứng minh hoặc các tuyên bố phóng đại khác về chữa bệnh
  • các đơn vị quảng cáo bắt chước các chức năng của máy tính hoặc chỉ ra một cách lừa dối một máy tính hoặc chức năng khác mà người dùng bình thường có thể coi là lý do để nhấp vào đơn vị đó
 4. Trung tâm VinaHealth nhận ra và duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa Quảng cáo và nội dung biên tập của Trung tâm VinaHealth. Tất cả Quảng cáo trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com sẽ được xác định rõ ràng và rõ ràng. Trung tâm VinaHealth sẽ không cho phép bất kỳ Quảng cáo nào trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com không được xác định với nhãn “Quảng cáo”, “Từ nhà quảng cáo của chúng tôi”, “Thông tin từ ngành” hoặc từ chỉ định tương tự cho biết rằng Quảng cáo đang được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho một Nhà quảng cáo.
 5. Một nhấp chuột vào Quảng cáo chỉ có thể liên kết người dùng cuối với trang web của Nhà quảng cáo hoặc đến khu vực nội dung được tài trợ có liên quan trên Thuộc tính Trung tâm VinaHealth.
 6. Trung tâm VinaHealth giữ độc quyền xác định cách bất kỳ và tất cả các kết quả tìm kiếm thông tin cụ thể theo từ khóa hoặc chủ đề được hiển thị trên Thuộc tính Trung tâm VinaHealth dựa trên kết quả tìm kiếm được Trung tâm VinaHealth phân phối. Nội dung được liệt kê trong kết quả tìm kiếm được hiển thị cùng với nguồn của nó, ví dụ: “Trung tâm VinaHealth News” hoặc “Journal Article”. Nếu Quảng cáo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nó sẽ được gắn nhãn như vậy. Ngoài ra, Trung tâm VinaHealth cung cấp một khu vực riêng biệt trên trang kết quả tìm kiếm của các Thuộc tính Người tiêu dùng Trung tâm VinaHealth nhất định chỉ hiển thị Quảng cáo.
 7. Như được mô tả trong siêu liên kết “Quảng cáo của Google” trong phần Quảng cáo của Google trên các trang Tìm kiếm thuộc tính dành cho người tiêu dùng Trung tâm VinaHealth hiện hành, những “Quảng cáo của Google” này là Quảng cáo đã được mua bởi các công ty muốn có liên kết đến trang web của họ xuất hiện liền kề kết quả tìm kiếm theo các thuật ngữ cụ thể.
 8. Trung tâm VinaHealth bảo lưu quyền quyết định bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình về việc chấp nhận, từ chối, hủy bỏ hoặc xóa Quảng cáo khỏi Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Trung tâm VinaHealth không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào rằng Quảng cáo sẽ thực hiện mà không có lỗi trên tất cả các nền tảng, bao gồm các trang web và ứng dụng di động.
 9. Nhà quảng cáo có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định trong và ngoài nước áp dụng cho Quảng cáo của mình trong Website www.trungtamphuchoichucnang.com (và bao gồm tất cả các chú thích, tiết lộ và tuyên bố bắt buộc về mặt pháp lý trong Quảng cáo đó), bao gồm nhưng không giới hạn các nguyên tắc hiện hành của FDA về Trực tiếp đến Quảng cáo Bác sĩ (DTP) và Trực tiếp đến Người tiêu dùng (DTC). Trung tâm VinaHealth sẽ không giám sát việc tuân thủ các luật và quy định đó. Tuy nhiên, Trung tâm VinaHealth có quyền xem xét tất cả Quảng cáo về việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành và, nếu Trung tâm VinaHealth nhận thấy bất kỳ vi phạm nào hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc các nguyên tắc này, Trung tâm VinaHealth có thể xóa Quảng cáo khỏi Website www.trungtamphuchoichucnang.com.
 10. Nội dung không được quảng cáo trên website www.trungtamphuchoichucnang.com sẽ bao gồm bất kỳ pixel, thẻ, vùng chứa flash nào hoặc bất kỳ loại mã phần mềm thu thập thông tin nào khác (bất kỳ pixel, thẻ, mã hoặc thiết bị “Pixel” nào như vậy) hoặc sẽ đặt bất kỳ đèn hiệu, cookie hoặc thu thập thông tin nào khác thiết bị trên trình duyệt của người dùng Website www.trungtamphuchoichucnang.com trừ khi được Trung tâm VinaHealth chấp thuận rõ ràng bằng văn bản. Nếu Trung tâm VinaHealth chấp thuận việc đưa Pixel vào một quảng cáo, thì trừ khi và chỉ trong phạm vi sự chấp thuận đó có ngoại lệ rõ ràng, (i) Nhà quảng cáo không được sử dụng Pixel đó để thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) nào liên quan đến bất kỳ Người dùng Trung tâm VinaHealth, (ii) không có Pixel nào như vậy có thể là flash hoặc dựa trên đối tượng, (iii) Pixel có thể bị chặn và bất kỳ cookie nào được đặt có thể bị xóa bởi cài đặt trình duyệt của người dùng,(iv) Nhà quảng cáo sẽ không liên kết bất kỳ không phải PII nào mà họ thu thập với bất kỳ PII nào mà họ có thể có từ bất kỳ nguồn nào khác và (v) Nhà quảng cáo sẽ không cập nhật bất kỳ hồ sơ hiện có nào hoặc tạo bất kỳ hồ sơ nào trong cơ sở dữ liệu của mình dựa trên bất kỳ dữ liệu nào được thu thập trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com, bao gồm việc ai đó là người dùng website này hoặc bất kỳ thông tin nào bắt nguồn từ thông tin trong URL giới thiệu.

Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 09 năm 2020