Cam Kết Bảo Mật

Trung tâm VinaHealth hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư của thông tin cá nhân đối với người dùng của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này sẽ cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập về bạn và về việc bạn sử dụng Trung tâm VinaHealth và các dịch vụ của nó. Nó sẽ giải thích các lựa chọn của bạn về cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó. Chúng tôi mong bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật này.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho các trang web do Trung tâm VinaHealth sở hữu và điều hành nhằm mục đích sử dụng bởi người tiêu dùng (không chuyên) cho các mục đích phi thương mại cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình. 

Chính sách Bảo mật này cũng áp dụng cho phiên bản dành cho người tiêu dùng của Sản phẩm Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Tuy nhiên, nếu bạn là nhân viên hoặc thành viên chương trình sức khỏe đã cho phép truy cập vào hồ sơ sức khỏe của bạn tại Trung tâm VinaHealth.com bằng cách đăng ký tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe của bạn, chính sách bảo mật áp dụng cho thông tin của bạn tại trang web của chủ nhân hoặc chương trình sức khỏe của bạn vẫn áp dụng cho hồ sơ sức khỏe cá nhân của bạn tại Trung tâm VinaHealth.com. Nếu chủ lao động hoặc tài khoản chương trình sức khỏe của bạn không còn được cung cấp cho bạn bởi chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe của bạn, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của mình từ Trung tâm VinaHealth.com, sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu, nhưng sẽ tuân theo Quyền riêng tư này Chính sách.

Trừ khi được lưu ý, các tuyên bố trong Chính sách Bảo mật này đối với Website này cũng áp dụng cho Ứng dụng. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này, thì bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng Trung tâm VinaHealth, là hợp đồng giữa chúng tôi và người dùng Dịch vụ. Bằng cách chấp nhận Điều khoản Sử dụng Trung tâm VinaHealth, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Bảo mật này và Chính sách Cookie của Trung tâm VinaHealth và bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin của bạn tại Việt Nam nơi chúng tôi đặt trụ sở.

Thông tin thu thập về bạn

Một số Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như một số câu đố hoặc máy tính) không lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, trong khi những Dịch vụ khác (chẳng hạn như Kiểm tra Phòng thí nghiệm Trung tâm VinaHealth và Lịch rụng trứng / Mang thai và Chương trình Mục tiêu Lành mạnh trong Ứng dụng Trung tâm VinaHealth và một số Ứng dụng chỉ đăng ký của chúng tôi như Trung tâm VinaHealth Baby, Trung tâm VinaHealth Mang thai và Trung tâm VinaHealth) lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Ngay cả khi bạn không đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Trung tâm VinaHealth, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các Trang web và Ứng dụng Trung tâm VinaHealth và Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về người dùng của mình từ các nguồn bên ngoài.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin như sau:

Bình luận

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi để lại bình luận khác. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookies tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookies bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookies này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Trình quản lý sức khỏe Trung tâm VinaHealth

Website www.trungtamphuchoichucnang.com cung cấp cho bạn một nơi an toàn để thu thập, lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, đồng thời cung cấp các công cụ và dịch vụ để quản lý sức khỏe của bạn và gia đình tốt hơn. Bạn phải đăng ký với Trung tâm VinaHealth để sử dụng Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Website www.trungtamphuchoichucnang.com có khả năng sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để gửi cho bạn các email được cá nhân hóa hoặc các tin nhắn điện tử an toàn. Tuy nhiên, Trung tâm VinaHealth không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập bất kỳ dữ liệu nào về bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trình quản lý sức khỏe Trung tâm VinaHealth, bao gồm cả việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Hơn nữa, Trung tâm VinaHealth không sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn gửi liên quan đến Website www.trungtamphuchoichucnang.com để cung cấp bất kỳ quảng cáo nào cho bạn trên hoặc ngoài các Website này.

Bản tin Email

Khi đăng ký và vào những thời điểm khác nhau khi bạn sử dụng các Website này, bạn sẽ có tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để nhận các bản tin thông tin / khuyến mại – chẳng hạn như bản tin liên quan đến một tình trạng sức khỏe cụ thể – qua email từ Trung tâm VinaHealth và / hoặc trực tiếp từ các bên thứ ba. Đôi khi, Trung tâm VinaHealth có thể cung cấp cho người dùng các trang web của bên thứ ba cơ hội đăng ký nhận bản tin của chúng tôi thông qua các trang web đó. Nếu bạn chọn đăng ký một trong các bản tin của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, nhà điều hành trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp liên quan đến yêu cầu đăng ký mà chúng tôi có thể sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này. bạn đã cung cấp nó trực tiếp cho Trung tâm VinaHealth. 

Gửi email cho một người bạn

Nếu bạn sử dụng dịch vụ Gửi email cho bạn bè của chúng tôi để nói với bạn bè về một tính năng trên Website này hoặc bản tin, chúng tôi sẽ hỏi bạn tên, địa chỉ email và địa chỉ email của bạn bè bạn. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn bè của bạn một email một lần mời họ truy cập trang web bằng cách sử dụng tên và địa chỉ email của bạn làm địa chỉ email “từ”. Trung tâm VinaHealth không sử dụng thông tin email của bạn bè bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi email được yêu cầu cho bạn bè của bạn.

Nếu bạn tin rằng một trong những địa chỉ liên hệ của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của các Website này.

Nghiên cứu thị trường

Đôi khi, Trung tâm VinaHealth có thể thực hiện các cuộc khảo sát nghiên cứu trực tuyến thay mặt cho chính nó và các bên thứ ba thông qua thư mời qua email, khảo sát bật lên và các nhóm tập trung trực tuyến. Khi tham gia cuộc khảo sát, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp vị trí, độ tuổi và nếu có rút thăm trúng thưởng liên quan đến khảo sát nghiên cứu thị trường, tên và thông tin liên hệ của bạn cho mục đích quản lý rút thăm trúng thưởng. Thông tin bạn gửi trong cuộc khảo sát có thể được Trung tâm VinaHealth sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đo lường, như được mô tả bên dưới, bao gồm cả việc đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin cá nhân bạn cung cấp liên quan đến mục rút thăm trúng thưởng sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là quản lý rút thăm trúng thưởng và theo yêu cầu của luật hiện hành.Chúng tôi sẽ không cố ý mời các cá nhân dưới 13 tuổi tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường. Các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Trung tâm VinaHealth sẽ chứa một liên kết đến Chính sách Bảo mật này.

Đánh giá của người dùng và các diễn đàn công khai khác

Liên quan đến việc sử dụng Danh bạ Bác sĩ của chúng tôi, người dùng có thể gửi đánh giá của nhà cung cấp. Các đánh giá của chúng tôi có trong Danh bạ Bác sĩ và công khai và không được coi là riêng tư.

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) bạn chia sẻ trong bất kỳ bài đánh giá nào, hoặc diễn đàn khác được thiết kế mở cho công chúng và không phải là riêng tư. Bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong bất kỳ diễn đàn công khai nào. Những gì bạn đăng có thể được bên thứ ba nhìn thấy, tiết lộ hoặc thu thập và có thể bị người khác sử dụng theo những cách mà chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm cả việc liên hệ với bạn cho các mục đích trái phép. Như với bất kỳ diễn đàn công khai nào trên bất kỳ trang web nào, thông tin bạn đăng cũng có thể hiển thị trong các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba.

Email bạn gửi đến Trung tâm VinaHealth

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho thông tin, nội dung, thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh mà bạn gửi đến Trung tâm VinaHealth qua email. Nếu bạn muốn giữ nội dung hoặc thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh ở chế độ riêng tư hoặc độc quyền, đừng gửi chúng qua email tới Trung tâm VinaHealth.

Dịch vụ và Thông tin thiết bị

Khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, Trung tâm VinaHealth tự động thu thập và lưu trữ trong nhật ký máy chủ của mình thông tin nhật ký từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc mã định danh thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt (bao gồm cả URL giới thiệu), tùy chọn và cài đặt, cookie và thông tin của bạn về nội dung bạn đã xem và các hành động đã thực hiện (ví dụ: truy vấn tìm kiếm, tương tác với quảng cáo, nhấp chuột và ngày giờ liên quan). Trung tâm VinaHealth cũng có thể thu thập thông tin về thiết bị cụ thể khi bạn cài đặt và sử dụng Ứng dụng bao gồm kiểu thiết bị, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là số nhận dạng duy nhất, người dùng có thể đặt lại để quảng cáo được liên kết với thiết bị di động), phiên bản và cách sử dụng Ứng dụng thông tin. Khi được bạn cho phép, chúng tôi thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp,mà bạn có thể tắt thông qua cài đặt thiết bị.

Dữ liệu vị trí địa lý chính xác

Khi được bạn kích hoạt, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp. Chúng tôi làm như vậy để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp hơn bao gồm cả quảng cáo dựa trên vị trí của bạn. Bạn có thể tắt tính năng thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí của mình thông qua cài đặt thiết bị. Để thay đổi cài đặt vị trí trên thiết bị của bạn, vui lòng tham khảo cơ sở kiến ​​thức chính thức về thiết bị của bạn.

Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. “Cookie” là các tệp dữ liệu nhỏ được gán cho trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Website này, trang này cho phép nhận dạng trình duyệt của bạn và thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như được mô tả ở trên. Ngoài cookie, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm số nhận dạng di động và “báo hiệu web” là các tệp đồ họa nhỏ (đôi khi được gọi là “GIF rõ ràng” hoặc “pixel web”) được nhúng trong một trang web hoặc email thường được sử dụng để theo dõi hoạt động và gửi thông tin liên quan trở lại máy chủ gia đình (máy chủ này có thể thuộc về trang web lưu trữ, nhà quảng cáo mạng hoặc bên thứ ba nào đó).Thông tin được thu thập bởi các công nghệ theo dõi đó có thể được kết hợp với thông tin khác mà đối tác của chúng tôi có quyền truy cập, bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ thực của bạn, để chúng tôi có thể gửi cho bạn các tài liệu, bằng điện tử hoặc bằng thư trực tiếp, có thể được quan tâm cho bạn. 

Các đối tác dịch vụ quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các Website này, bao gồm cả nội dung bạn đã xem. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để giúp Trung tâm VinaHealth phân phối quảng cáo trên các Website này và trên các trang web của bên thứ ba khác dựa trên hoạt động duyệt web của bạn trên các Website này. Trung tâm VinaHealth có thể điều chỉnh thêm quảng cáo trên các Website này và các trang web bên thứ ba khác dựa trên thông tin bổ sung trong phạm vi được biết bởi Trung tâm VinaHealth hoặc các bên thứ ba này. Hai trong số các bên thứ ba mà Trung tâm VinaHealth hợp tác là Google và Facebook. Ngoài việc sử dụng thông tin mà nó thu thập để thực hiện các dịch vụ cho Trung tâm VinaHealth, Google cũng có thể sử dụng thông tin đó như được mô tả trong chính sách bảo mật của mình.Để xem cách Google có thể sử dụng thông tin thu thập được thông qua việc chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Google trên Website này, hãy truy cập https://www.google.com/policies/privacy/partners. Mặc dù Facebook không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Trung tâm VinaHealth, nhưng Facebook có thể sử dụng thông tin mà họ có về bạn và nó thu thập các dịch vụ thực hiện cho Trung tâm VinaHealth (có thể được liên kết với thông tin cá nhân mà Facebook có về bạn) như được mô tả trong chính sách bảo mật của nó có sẵn tại https://www.facebook.com/about/privacy.

Để cung cấp cho bạn một số dịch vụ cá nhân hóa và quảng cáo nhất định được mô tả ở đây, khi bạn sử dụng Website này của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn (ở dạng băm), địa chỉ IP hoặc thông tin về trình duyệt hoặc hoạt động của bạn hệ thống, với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, LiveRamp Inc. và các chi nhánh của nó, có thể liên kết thông tin nhân khẩu học hoặc dựa trên sở thích với trình duyệt của bạn.

Chúng tôi cũng làm việc với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên các Website này của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp mạng quảng cáo của chúng tôi sử dụng công nghệ để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên Website này và trong Ứng dụng Trung tâm VinaHealth hàng đầu của chúng tôi để cung cấp cho bạn quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên cookie trên Website này của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách cookie và các công nghệ theo dõi khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi .

Theo dõi thiết bị chéo

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin về tương tác của người dùng với các trang web và ứng dụng không liên kết sử dụng công nghệ của chúng tôi, bao gồm cookie và các công nghệ theo dõi tương tự. Điều này cho phép chúng tôi suy ra sự hiện diện của một người dùng hoặc hộ gia đình thông thường đằng sau nhiều thiết bị. Chúng tôi làm như vậy để:

 • cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa trên mỗi thiết bị được suy ra từ các mẫu duyệt trên tất cả các thiết bị;
 • phát hiện và ngăn chặn gian lận;
 • cho phép người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên một thiết bị và tiếp tục liên tục từ nơi họ đã dừng lại trên một thiết bị khác; 
 • giới hạn số lần người dùng được hiển thị cùng một quảng cáo, trên các thiết bị đã biết hoặc được phỏng đoán

Để biết thông tin về các lựa chọn và từ chối quảng cáo của bạn, vui lòng xem phần “Lựa chọn và Quyền của Bạn” trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

Thông tin thu thập về bạn được sử dụng như thế nào

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • để cung cấp, cải tiến và tạo Dịch vụ mới,
 • để trả lời các câu hỏi của bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc quản trị về các Trang web và Dịch vụ Trung tâm VinaHealth,
 • để nhận phản hồi của bạn về các Trang web và Dịch vụ Trung tâm VinaHealth,
 • để gửi cho bạn các tin nhắn điện tử an toàn và email được cá nhân hóa liên quan đến lợi ích của bạn như được suy ra từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và cơ hội từ Trung tâm VinaHealth,
 • để phân tích thống kê các xu hướng cũng như hành vi và hoạt động của người dùng bao gồm tần suất truy cập các khu vực của Website này, cách Dịch vụ đang được sử dụng và số lượng email được nhận và mở,
 • để cung cấp cho bạn và những người có đặc điểm nhân khẩu học và sở thích tương tự nội dung có liên quan hơn bao gồm quảng cáo cả trên và ngoài Trang web và Ứng dụng Trung tâm VinaHealth,
 • để cung cấp các dịch vụ tạo khách hàng tiềm năng,
 • để phát hiện và bảo vệ khỏi gian lận và các mối đe dọa khác đối với Dịch vụ và người dùng của chúng tôi, 
 • để xác định các vấn đề với Dịch vụ,
 • để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và đo lường, bao gồm cả những hoạt động được mô tả dưới đây, và
 • để quản lý tài khoản của bạn.

Ngoài ra, Trung tâm VinaHealth có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và / hoặc với sự đồng ý của bạn.

Trung tâm VinaHealth có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ, đồng thời bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Ví dụ: thông tin mà Trung tâm VinaHealth thu thập về bạn có thể được Trung tâm VinaHealth kết hợp với thông tin khác có sẵn cho Trung tâm VinaHealth thông qua các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu và đo lường, bao gồm đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin này từ các nguồn khác có thể bao gồm tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sản phẩm hoặc các thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin tổng hợp, thông tin này không thể được xác định lại cho một người dùng cá nhân của các Website này, cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tiềm năng và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

Các công ty và nhà thầu làm việc với Trung tâm VinaHealth

Trung tâm VinaHealth làm việc với các công ty và nhà thầu bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ và hỗ trợ hoạt động của các Trang web và Ứng dụng Trung tâm VinaHealth, bao gồm cả những công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, quản lý và triển khai email, rút ​​thăm trúng thưởng và cuộc thi quản trị, quảng cáo và tiếp thị và / hoặc nội dung. Các nhà thầu của Trung tâm VinaHealth đôi khi có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Trung tâm VinaHealth. Theo hợp đồng, chúng tôi yêu cầu các nhà thầu của chúng tôi không được sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc chức năng hạn chế cho Trung tâm VinaHealth.

Nhà quảng cáo bên thứ ba và trang web của bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi có về bạn, chẳng hạn như ID cookie hoặc địa chỉ IP, với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba, những người có thể sử dụng thông tin này, thay mặt chúng tôi, để giúp Trung tâm VinaHealth phân phối quảng cáo trên Website này cũng như bên thứ ba các trang web, như được mô tả thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi .

Một số nội dung, dịch vụ và quảng cáo nhất định được cung cấp cho bạn thông qua các Website này được phục vụ trên, hoặc chứa các liên kết đến các trang web được lưu trữ và điều hành bởi một công ty không phải Trung tâm VinaHealth (“Trang web của Bên thứ ba”). Trung tâm VinaHealth không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các Trang web của Bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ cho các Trang web của Bên thứ ba này khi bạn truy cập các Trang web của Bên thứ ba này đều không tuân theo Chính sách Bảo mật này. Trung tâm VinaHealth không xác nhận và không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các Trang web của Bên thứ ba này. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật được đăng trên Trang web của Bên thứ ba để hiểu cách Trang web của Bên thứ ba đó thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Trung tâm VinaHealth cố gắng làm cho bạn thấy rõ khi bạn rời khỏi Website này và vào Trang web của bên thứ ba,hoặc bằng cách yêu cầu bạn nhấp vào một liên kết hoặc bằng cách thông báo cho bạn trên Website này trước khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn thấy một cụm từ như “Được hỗ trợ bởi” hoặc “liên kết với” theo sau là tên của một công ty không phải Trung tâm VinaHealth, thì bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty không phải Trung tâm VinaHealth. Khi bạn sử dụng dịch vụ đồng thương hiệu (dịch vụ được vận hành với đối tác của Trung tâm VinaHealth, chẳng hạn như Kiểm tra phòng thí nghiệm Trung tâm VinaHealth) hoặc đăng ký hoặc cung cấp thông tin trên trang đồng thương hiệu, nếu có, chúng tôi có thể chuyển lại thông tin thu thập được cho đối tác, có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được nhúng vào và / hoặc xuất hiện trong Dịch vụ.Được hỗ trợ bởi “hoặc” liên kết với “theo sau là tên của một công ty không phải Trung tâm VinaHealth, khi đó bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty không phải Trung tâm VinaHealth. Khi bạn sử dụng một dịch vụ đồng thương hiệu (một dịch vụ được điều hành bởi một đối tác của Trung tâm VinaHealth, chẳng hạn như Kiểm tra phòng thí nghiệm Trung tâm VinaHealth), hoặc đăng ký hoặc cung cấp thông tin trên trang web đồng thương hiệu, nếu có, chúng tôi có thể chuyển lại thông tin đã thu thập cho đối tác đó, có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được nhúng vào và / hoặc xuất hiện trong Dịch vụ.Được hỗ trợ bởi “hoặc” liên kết với “theo sau là tên của một công ty không phải Trung tâm VinaHealth, khi đó bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty không phải Trung tâm VinaHealth. Khi bạn sử dụng một dịch vụ đồng thương hiệu (một dịch vụ được vận hành với đối tác của Trung tâm VinaHealth, chẳng hạn như Kiểm tra phòng thí nghiệm Trung tâm VinaHealth), hoặc đăng ký hoặc cung cấp thông tin trên một trang web đồng thương hiệu, nếu có, chúng tôi có thể chuyển lại thông tin đã thu thập cho đối tác đó, có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được nhúng vào và / hoặc xuất hiện trong Dịch vụ.hoặc đăng ký hoặc cung cấp thông tin trên trang web đồng thương hiệu, nếu có, chúng tôi có thể chuyển lại thông tin thu thập được cho đối tác đó, có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được nhúng vào và / hoặc xuất hiện trong Dịch vụ.hoặc đăng ký hoặc cung cấp thông tin trên trang web đồng thương hiệu, nếu có, chúng tôi có thể chuyển lại thông tin đã thu thập cho đối tác đó, có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được nhúng vào và / hoặc xuất hiện trong Dịch vụ.

Chúng tôi cũng có thể bao gồm các tiện ích xã hội trên các Website này cho phép bạn tương tác với các dịch vụ truyền thông xã hội liên quan, ví dụ, để chia sẻ một bài báo. Các tiện ích này có thể thu thập dữ liệu duyệt web có thể được nhận bởi bên thứ ba đã cung cấp tiện ích và được kiểm soát bởi các bên thứ ba này. Bạn có thể quản lý các tùy chọn quyền riêng tư của mình trực tiếp với nền tảng mạng xã hội hiện hành.

Tuân thủ pháp luật, quy định và yêu cầu thực thi pháp luật

Để hợp tác với chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật và các bên tư nhân nhằm thực thi và tuân thủ luật pháp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba: (1) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý như luật, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi chúng tôi tin tưởng thành thực rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để đối phó với một mối đe dọa vật lý đối với bạn hoặc người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hoặc khẳng định các quyền hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như mô tả bên dưới.

Cách thông tin của bạn được bảo mật và lưu giữ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn. Bất chấp những nỗ lực của Trung tâm VinaHealth để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có một số rủi ro rằng một bên thứ ba trái phép có thể tìm cách xâm nhập hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị chặn.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trong các Dịch vụ khác nhau), chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn có thể xóa thông tin cá nhân của mình hoặc hướng dẫn chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn nên biết rằng không thể xóa từng bản ghi thông tin mà bạn đã cung cấp cho Trung tâm VinaHealth khỏi máy chủ của chúng tôi về mặt công nghệ. Xem “Lựa chọn và Quyền của bạn” bên dưới để biết thêm thông tin về cách bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cũng sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Lựa chọn và Quyền của bạn

Cập nhật / Xóa thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được Trung tâm VinaHealth sử dụng như được cung cấp trong Chính sách bảo mật này, bạn không nên sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ của Trung tâm VinaHealth. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xem lại thông tin cá nhân mà bạn đã gửi trước đó bằng cách quay lại Dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thực hiện thay đổi mong muốn. Bạn cũng có thể cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Website www.trungtamphuchoichucnang.com.

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất kỳ thông tin đăng ký nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với Trung tâm VinaHealth về Thông tin cá nhân hoặc Quyền riêng tư của bạn” hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi và nếu khả thi khỏi phương tiện dự phòng của chúng tôi. Bạn nên biết rằng không thể loại bỏ từng bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho Website này khỏi máy chủ của chúng tôi về mặt công nghệ.

Khi bạn đăng ký nhận thông báo qua email cho bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm các bản tin email của chúng tôi, hoặc bất kỳ lúc nào, bạn có thể chọn không nhận các bản tin bổ sung hoặc các thông báo email khác từ Trung tâm VinaHealth hoặc các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ của chúng tôi.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin email bằng cách:

 • Thực hiện theo các hướng dẫn có ở cuối bản tin và sử dụng liên kết “Hủy đăng ký” có trong email.
 • Đăng nhập vào Website này và bỏ chọn các bản tin mà bạn không muốn nhận nữa trong phần “Hồ sơ của tôi”.

Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn nhận email được cá nhân hóa hoặc tin nhắn điện tử an toàn từ công cụ Trình quản lý sức khỏe Trung tâm VinaHealth, bạn cũng có thể “Chọn không tham gia” Dịch vụ bằng cách nhấp vào tab cài đặt trên trang chủ Trình quản lý sức khỏe và thay đổi email của bạn tùy chọn hoặc làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong mỗi email.

Tất cả các email quảng cáo mà Trung tâm VinaHealth gửi kèm theo các cơ hội từ Trung tâm VinaHealth hoặc với các ưu đãi hoặc tài liệu thông tin từ Trung tâm VinaHealth thay mặt cho các nhà tài trợ của chúng tôi sẽ có cơ hội hủy đăng ký nhận các email bổ sung loại đó trong tương lai từ Trung tâm VinaHealth trừ khi bạn đăng ký lại.

Cookie

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được thiết lập để từ chối Cookie. Hầu hết các trình duyệt cung cấp hướng dẫn về cách đặt lại trình duyệt để từ chối Cookie trong phần “Trợ giúp” hoặc “Cài đặt” hoặc “Tùy chọn” trên thanh công cụ của trình duyệt của bạn. Tham khảo Chính sách của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chọn không sử dụng Cookie.

Chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích

Để cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các lựa chọn về quyền riêng tư của mình, chúng tôi đã triển khai cơ chế chọn không tham gia được DAA (Liên minh quảng cáo kỹ thuật số) phê duyệt cho quảng cáo dựa trên sở thích. Ở cuối mỗi trang của Trung tâm VinaHealth, bạn sẽ thấy biểu trưng Lựa chọn quảng cáo (trông giống như sau). Trong Ứng dụng Trung tâm VinaHealth hàng đầu của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy tùy chọn Lựa chọn quảng cáo trong màn hình “Cài đặt”. Bằng cách nhấp vào biểu tượng đó trên các Website này hoặc làm theo hướng dẫn trong Ứng dụng Trung tâm VinaHealth hàng đầu, bạn sẽ thấy một cửa sổ xác định tất cả các công ty mà Trung tâm VinaHealth sử dụng để hướng các quảng cáo phù hợp cho bạn, cả trên Website này và trong Ứng dụng Trung tâm VinaHealth hàng đầu cũng như trên các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn muốn dừng quảng cáo phù hợp này khỏi Trung tâm VinaHealth, bạn có thể quản lý những quảng cáo này thông qua các lựa chọn trong cửa sổ đó. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung thông qua Dịch vụ.Xin lưu ý rằng lựa chọn ngừng quảng cáo phù hợp của bạn dành riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị di động mà bạn đang sử dụng, vì vậy nếu bạn chọn không tham gia một máy tính hoặc thiết bị di động và bạn muốn từ chối của mình áp dụng cho một máy tính khác hoặc thiết bị di động cũng như vui lòng chọn không tham gia máy tính hoặc thiết bị di động đó. Bằng cách nhấp vào biểu tượng + bên cạnh tên của nhà cung cấp trong cửa sổ đó, bạn sẽ nhận được thông tin về cách thức và vị trí nhà cung cấp đó hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo. Các Website này không phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” trình duyệt web. Cơ chế chọn không tham gia này có sẵn trong Ứng dụng Trung tâm VinaHealth hàng đầu dành cho iOS và Android, cũng như trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động của chúng tôi, nhưng hiện không khả dụng trên các Ứng dụng khác của chúng tôi (Mang thai Trung tâm VinaHealth, Trẻ sơ sinh Trung tâm VinaHealth và Dị ứng Trung tâm VinaHealth).

Chọn không tham gia di động

Bạn cũng có thể kiểm soát quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động của mình bằng cách bật cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo” trong cài đặt của thiết bị iOS hoặc “Chọn không tham gia Cá nhân hóa quảng cáo” trong cài đặt của thiết bị Android. Điều này sẽ không ngăn bạn nhìn thấy quảng cáo, nhưng sẽ hạn chế việc sử dụng số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị để cá nhân hóa quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cách từ chối cookie trên thiết bị cụ thể của mình, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

Trẻ em

Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của trẻ em. Website này không được thiết kế hoặc nhằm mục đích thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Website này không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể sử dụng Trình quản lý sức khỏe Trung tâm VinaHealth để thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân và trang chủ Trung tâm VinaHealth cho trẻ vị thành niên. Cha mẹ hoặc người giám hộ hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp sự giám sát việc trẻ vị thành niên sử dụng Trung tâm VinaHealth. Phụ huynh hoặc người giám hộ chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin đăng ký được giữ an toàn và thông tin được gửi là chính xác. Cha mẹ hoặc người giám hộ cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải thích và sử dụng bất kỳ thông tin hoặc đề xuất nào được cung cấp thông qua Trung tâm VinaHealth cho trẻ vị thành niên.

Lưu ý cho người dùng bên ngoài Việt Nam

Trung tâm VinaHealth và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi được đặt tại Việt Nam. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Việt Nam. Nếu bạn ở tại một khu vực tài phán khác, bạn nên biết rằng để cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi phải chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Việt Nam, nơi thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn bên ngoài Việt Nam cho các nhà cung cấp dịch vụ có hoạt động ở các quốc gia khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và xử lý như vậy ở Việt Nam và các nơi khác, mặc dù Việt Nam và các khu vực pháp lý khác có thể không có cùng mức độ bảo vệ dữ liệu được coi là đầy đủ ở quốc gia của bạn.Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Lưu ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan của chính phủ theo quy trình pháp lý được thực hiện tại Việt Nam.

Thông tin bổ sung cho khách truy cập của Trung tâm VinaHealth từ Việt Nam

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi dựa vào một số cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn, bao gồm: (i) cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp và cải thiện Dịch vụ bao gồm cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo mà bạn có thể quan tâm; (ii) cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc giữ cho Dịch vụ, Trang web và Ứng dụng an toàn và bảo mật; (iii) cần thiết cho lợi ích hợp pháp của các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi; (iv) cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi trong Điều khoản Sử dụng Trung tâm VinaHealth; (v) bạn đã đồng ý với quá trình xử lý, bạn có thể thu hồi bất kỳ lúc nào (tuy nhiên việc thu hồi không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn xảy ra trước ngày thu hồi);(vi) bạn đã công khai thông tin một cách rõ ràng, ví dụ, trên các diễn đàn công cộng; (vii) cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý như luật, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án hoặc để thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; và (viii) cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của những người khác.

Nếu bạn là người dùng Trung tâm VinaHealth ở VIỆT NAM, bạn có thể: (i) truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn (chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn yêu cầu); (ii) sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn (trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sửa thông tin cá nhân mà bạn đã gửi cho chúng tôi bằng cách quay lại Dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thực hiện thay đổi mong muốn); (iii) trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ ngừng xử lý như vậy trừ khi chúng tôi có căn cứ hợp pháp thuyết phục để tiếp tục; (iv) rút lại sự đồng ý đã cung cấp trước đó (tuy nhiên việc rút lại không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn xảy ra trước ngày rút lại); hoặc (v) nếu bạn tin rằng chúng tôi không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành,bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương của bạn. Nếu bạn muốn hỏi liệu chúng tôi có duy trì bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hay không và nếu có, cho dù bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào dành cho bạn đối với thông tin cá nhân đó, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong Liên hệ với Trung tâm VinaHealth Về phần Thông tin cá nhân hoặc Quyền riêng tư của bạn bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.

Nơi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể chọn không tham gia thông qua liên kết hủy đăng ký trong email liên lạc mà chúng tôi gửi cho bạn, bằng cách thay đổi tùy chọn đăng ký trong cài đặt tài khoản của bạn hoặc theo cách khác được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Đây cũng là trường hợp của các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ. Khi chúng tôi không cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn nữa và chúng tôi không cần phải lưu giữ thông tin đó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống của mình hoặc ẩn danh. Nếu bạn đã đăng ký với Trung tâm VinaHealth và bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin đăng ký để cung cấp Dịch vụ cho bạn nữa, bạn có thể đóng tài khoản của mình.

Liên hệ với Trung tâm VinaHealth Về Thông tin Cá nhân hoặc Quyền riêng tư của Bạn

Vui lòng gửi email cho chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi ở cuối mỗi trang của các Website này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.

Bạn cũng có thể liên hệ với Văn phòng Bảo mật của Trung tâm VinaHealth tại:

Trung tâm phục hồi chức năng VinaHealth

Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6687 1269

Email: info@vinahealth.org.vn

Nếu bạn có mối quan tâm về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Việt Nam.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa Chính sách Bảo mật này và bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên các Website này và / hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký của chúng tôi (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét định kỳ Chính sách Bảo mật này để biết thông tin mới nhất về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi yêu cầu bạn không đăng ký với chúng tôi và bạn không sử dụng các Website này.Vui lòng thoát khỏi Website này ngay lập tức nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Cập nhật lần cuối vào lúc: 12:02 PM, 25/09/2020