Cam Kết Bảo Mật

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TUYÊN BỐ BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY.

Bảo mật sự riêng tư rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rằng sự riêng tư là rất quan trọng đối với bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này cho bạn biết cách chúng tôi bảo vệ và sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua trang website này.

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của phiên bản mới nhất của Tuyên bố quyền riêng tư này. Vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu các quy tắc chung về việc bạn sử dụng trang web này. Trừ khi được viết trong bất kỳ tuyên bố từ chối, chính sách, điều khoản sử dụng hoặc thông báo nào khác trên trang web này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận hoàn toàn giữa bạn và Trung tâm Vina Health đối với việc bạn sử dụng trang web này. Bạn có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung có thể áp dụng khi bạn truy cập các dịch vụ hoặc tài liệu cụ thể trên các khu vực nhất định trong trang web này hoặc bằng cách theo liên kết từ trang web này.

GIỚI THIỆU

Thông tin chúng tôi nhận được và cách chúng tôi sử dụng thông tin phụ thuộc vào những gì bạn làm khi truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phi cá nhân của bạn (thông tin không thể nhận dạng cá nhân bạn) khác với thông tin cá nhân của bạn.

THÔNG TIN PHI CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Thông tin phi cá nhân (non-personal infomation) là thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web này không xác định bạn là một cá nhân. Nó có thể bao gồm các thông tin như sau:

 • loại phần mềm trình duyệt web bạn sử dụng (ví dụ: Internet Explorer)
 • tên miền mà bạn truy cập Internet
 • địa chỉ Internet của trang web mà bạn liên kết trực tiếp đến trang web của chúng tôi
 • ngày và thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi
 • vị trí địa lý của máy chủ bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi
 • Những trang nào bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi (lưu ý: Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Việt Nam, vui lòng xem ‘sử dụng thông tin cá nhân’ được mô tả bên dưới)
 • thuật ngữ tìm kiếm bạn sử dụng
 • các liên kết mà bạn nhấp vào
 • thông tin cá nhân đã được tạo thành phi cá nhân hoặc ẩn danh (nghĩa là thông tin không còn phản ánh hoặc tham chiếu người dùng nhận dạng cá nhân)

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi để đọc hoặc tải xuống thông tin, chẳng hạn như thông tin về tình trạng sức khỏe hoặc về một trong các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin phi cá nhân về bạn từ máy tính của bạn. Thông tin này được thu thập từ trình duyệt web trên máy tính của bạn: Nếu bạn chỉ đọc hoặc tải xuống thông tin trên trang web của chúng tôi, chúng tôi không thu thập hoặc tìm hiểu tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà hoặc thông tin cá nhân khác về bạn.

Cookies: Chúng tôi có thể đặt một tệp văn bản gọi là cookie trong các tệp trình duyệt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập. Cookie có thể được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập bằng cookie là thông tin phi cá nhân. Bạn luôn có quyền từ chối cookie của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn cho phép, nhưng một số phần của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng với bạn nếu bạn làm như vậy. Chúng tôi sẽ không cho phép các bên thứ ba ngoài các công ty mà chúng tôi thuê thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng thay mặt chúng tôi để đặt cookie trên trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo hướng dẫn Trợ giúp trình duyệt của bạn để tìm hiểu thêm về cookie. Và xem bên dưới để được giải thích về việc sử dụng cookie của chúng tôi cũng như cách từ chối sử dụng cookie.

WEBSITE TRUNGTAMPHUCHOICHUCNANG.COM LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN PHI CÁ NHÂN?

Bởi vì thông tin phi cá nhân (non-personal infomation) không thể nhận dạng bạn hoặc bị ràng buộc với bạn theo bất kỳ cách nào, không có hạn chế nào về cách chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin phi cá nhân. Chúng tôi luôn tìm cách phục vụ bạn tốt hơn và cải thiện trang web này. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin phi cá nhân từ bạn để giúp chúng tôi làm cho trang web này hữu ích hơn cho khách truy cập. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin phi cá nhân cho các mục đích kinh doanh khác. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin phi cá nhân hoặc tổng hợp thông tin phi cá nhân để:

 • tạo báo cáo để sử dụng nội bộ để phát triển chương trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung
 • tùy chỉnh thông tin hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm
 • chia sẻ với hoặc bán cho bên thứ ba
 • cung cấp thông tin tổng hợp về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như ‘thống kê lưu lượng truy cập’ và ‘tỷ lệ phản hồi’ cho bên thứ ba

Cookies: Trung tâm Vina Health có thể sử dụng các nhà cung cấp theo dõi và quảng cáo của bên thứ ba để thay mặt Vina Health theo dõi và phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng cookie, thẻ pixel / đèn hiệu web và các công nghệ tương tự. Các bên thứ ba này có thể thu thập và chia sẻ với chúng tôi, vì chúng tôi có thể yêu cầu, thông tin sử dụng trang web về các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi, đo lường và nghiên cứu tính hiệu quả của quảng cáo của chúng tôi và theo dõi việc sử dụng trang và các đường dẫn được theo dõi trong các lần truy cập thông qua các trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các nhà cung cấp bên thứ ba này có thể đặt quảng cáo biểu ngữ Internet của chúng tôi trên các trang web khác mà bạn truy cập và theo dõi việc sử dụng quảng cáo biểu ngữ Internet của chúng tôi và các liên kết khác từ trang web của đối tác tiếp thị đến các trang web của chúng tôi.

Thông tin được thu thập thay mặt Vina Health bởi các bên thứ ba này không chứa tên, địa chỉ, địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác.

LỰA CHỌN VỀ LỰA CHỌN TRACKING VÀ LỰA CHỌN TRỰC TUYẾN

Để biết thêm thông tin về cookie liên quan đến quảng cáo của bên thứ ba và cách từ chối một số cookie khi bạn chọn, hãy xem các mô tả và liên kết bên dưới.

Nhấp vào đây để truy cập trang web Sáng kiến Quảng cáo Mạng để đặt tùy chọn và từ chối cookie nhắm mục tiêu của bên thứ ba.

Nhấp vào đây để chọn không tham gia Mạng Google (Doubleclick, AdSense, Analytics).

Khách truy cập EU có thể tìm thấy thông tin chung và tài nguyên từ chối tại youronlinechoices.eu và khách truy cập tại US có thể truy cập aboutads.info.

Như đã lưu ý ở trên, bạn cũng có thể định cấu hình cài đặt trình duyệt của riêng mình để chặn hoặc quản lý cookie. Vui lòng tham khảo chức năng Trợ giúp của trình duyệt của bạn.

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Thông tin cá nhân (personal infomation) là thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web này mà chúng tôi có thể sử dụng để nhận dạng cụ thể bạn, chẳng hạn như:

 • Tên
 • số điện thoại
 • địa chỉ email
 • số sê-ri thiết bị y tế
 • thông tin sức khỏe cá nhân
 • ngày sinh
 • Địa chỉ IP (Giao thức Internet) khi địa chỉ đó được liên kết với một người dùng cụ thể

Ở một số nơi trên trang web này, bạn có cơ hội gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân về bản thân, chọn để nhận thông tin cụ thể hoặc tham gia vào một hoạt động. Ví dụ: bạn có thể điền vào mẫu đăng ký, khảo sát hoặc mẫu e-mail và bạn có thể chọn nhận tài liệu giáo dục về các sản phẩm và liệu pháp của chúng tôi.

Bạn cũng có thể chọn cho phép chúng tôi cá nhân hóa các lượt truy cập của bạn vào trang web, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ hỏi bạn một số thông tin cá nhân để làm cho các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi hữu ích hơn cho bạn. Khi thông tin này được kết hợp với thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua cookie (được mô tả ở trên), chúng tôi sẽ có thể nói rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi trước đây và có thể cá nhân hóa quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, ví dụ, bằng cách cho bạn biết về các tính năng mới có thể được bạn quan tâm.

CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN?

Chúng tôi có thể giữ và sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn thông qua trang web này để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào trang web này. Ngoài ra, chúng tôi có thể giữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

 • để đáp ứng yêu cầu của bạn
 • để cá nhân hóa quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, ví dụ, bằng cách cho bạn biết về các tính năng mới có thể khiến bạn quan tâm
 • để phát triển hồ sơ, bao gồm hồ sơ thông tin cá nhân của bạn
 • để liên hệ với bạn với thông tin có thể khiến bạn quan tâm, bao gồm thông tin về các thử nghiệm lâm sàng và về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của những người khác
 • cho mục đích phân tích và nghiên cứu, phát triển và cải tiến các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và nội dung
 • đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Việt Nam, để liên kết tên của bạn, Số nhận dạng nhà cung cấp quốc gia (NPI), số giấy phép hoặc địa chỉ IP của bạn với các trang web bạn truy cập, để tuân thủ, tiếp thị và các hoạt động bán hàng
 • để xóa định danh cá nhân của bạn (tên, địa chỉ email, số an sinh xã hội, v.v.). Trong trường hợp này, bạn sẽ không còn được xác định là một cá nhân duy nhất. Khi chúng tôi có thông tin không nhận dạng, đó là thông tin phi cá nhân và chúng tôi có thể coi nó giống như thông tin phi cá nhân khác.
 • để thực thi Tuyên bố quyền riêng tư này và các quy tắc khác về việc bạn sử dụng trang web này
 • để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi
 • để bảo vệ sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của ai đó
 • để tuân thủ luật pháp hoặc quy định, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác

TRUNG TÂM VINA HEALTH KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Trung tâm Vina Health sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn được thu thập từ trang web này với bên thứ ba không liên quan mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi được quy định khác trong Tuyên bố quyền riêng tư này.

Trong quá trình kinh doanh thông thường, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin cá nhân với các công ty mà chúng tôi thuê để thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng thay mặt chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp khác nhau để gửi cho bạn các sản phẩm mà bạn đặt hàng trên trang web của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi cung cấp cho nhà cung cấp thông tin để xử lý đơn đặt hàng của bạn như tên và địa chỉ gửi thư. Trong mọi trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, chúng tôi sẽ không cho phép họ lưu giữ, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin của bạn với người khác ngoại trừ mục đích cung cấp dịch vụ mà chúng tôi yêu cầu họ cung cấp. Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc xuất bản thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ kết hợp với việc bán, sáp nhập, giải thể hoặc mua lại công ty.

Chúng tôi có thể bị buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, luật hoặc quy định. Chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra và truy tố khách truy cập trang web vi phạm quy tắc của chúng tôi hoặc có hành vi gây hại cho khách truy cập khác (hoặc bất hợp pháp).

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu chúng tôi cảm thấy việc tiết lộ là cần thiết để:

 • thực thi Tuyên bố quyền riêng tư này và các quy tắc khác về việc bạn sử dụng trang web này
 • bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi
 • bảo vệ sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của ai đó
 • tuân thủ luật pháp hoặc quy định, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác

Lưu ý: Ngoài các cách chúng tôi có thể giữ, tiết lộ và sử dụng thông tin được mô tả trong Tuyên bố quyền riêng tư này, chúng tôi cũng có thể giữ, tiết lộ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này theo cách mà chúng tôi tin là phù hợp với FDA và hướng dẫn, chỉ dẫn, quy định và luật pháp khác của chính phủ.

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU THAY ĐỔI QUYỀN RIÊNG TƯ?

Nếu chúng tôi quyết định thực hiện một thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chủ của trang web của chúng tôi trong một khoảng thời gian sau khi thay đổi được thực hiện.

VỀ RIÊNG TƯ TRÊN TRANG WEB KHÁC

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Một số trang web có thể được vận hành bởi Trung tâm Vina Health và một số trang web có thể được điều hành bởi các bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp các liên kết để thuận tiện cho bạn, nhưng chúng tôi không xem xét, kiểm soát hoặc giám sát các thực tiễn bảo mật của các trang web được điều hành bởi những người khác. Tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác, ngay cả các trang web khác của Trung tâm Vina Health. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu suất của các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba hoặc cho các giao dịch kinh doanh của bạn với họ. Do đó, bất cứ khi nào bạn rời khỏi trang web này, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các thực tiễn bảo mật của mỗi trang web và đưa ra kết luận của riêng bạn về tính đầy đủ của các thực tiễn này.

VINA HEALTH CÓ BAO GIỜ GIAO TIẾP TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG ĐẾN TRANG WEB NÀY KHÔNG?

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn định kỳ bằng e-mail, thư hoặc điện thoại nếu bạn đồng ý liên hệ đó để cung cấp thông tin liên quan đến các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và nội dung có thể bạn quan tâm. Ngoài ra, một số tính năng trên trang web này cho phép bạn liên lạc với chúng tôi bằng biểu mẫu trực tuyến. Nếu thông tin liên lạc của bạn yêu cầu phản hồi từ chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn phản hồi qua e-mail. Phản hồi hoặc xác nhận e-mail có thể bao gồm thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin cá nhân về sức khỏe, tên, địa chỉ của bạn, v.v. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng e-mail của chúng tôi sẽ được bảo mật khỏi bị chặn trái phép.

CÓ NHỮNG QUY TẮC ĐẶC BIỆT VỀ RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM?

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của trẻ em. Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào (như tên của trẻ em hoặc địa chỉ email) từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

VỀ BẢO MẬT WEBSITE

An ninh là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rằng bảo mật là quan trọng đối với bạn. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Bạn nên nhớ rằng không có đường truyền Internet nào an toàn 100% hoặc không có lỗi. Cụ thể, e-mail được gửi đến hoặc từ trang web này có thể không an toàn và do đó bạn nên đặc biệt cẩn trọng trong việc quyết định thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi qua e-mail.

CÁCH LIÊN HỆ VỚI VINA HEALTH

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Tuyên bố quyền riêng tư này, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Hòa nhập và Phục hồi chức năng Vina Health

Cơ sở 1: Số 49 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội (xem bản đồ)

Cơ sở 2: Số 176 Nguyễn Đình Hoàn, Q. Cầu Giấy, Hà Nội (xem bản đồ)

TP HCM: Số 908/11 Quang Trung, Phường 8, Q. Gò Vấp (xem bản đồ)

Điện thoại: 024.6687.1269