Chính sách Cookies

Bắt đầu có hiệu lực từ 28/09/2020

Chính sách Cookies này giải thích khi nào và tại sao cookies và các công nghệ theo dõi tương tự được Trung tâm VinaHealth LLC (“Trung tâm VinaHealth”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) và các đối tác của chúng tôi sử dụng trên các trang web và các dịch vụ liên quan. Chúng tôi gọi các Website www.trungtamphuchoichucnang.com, cùng với thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua Website www.trungtamphuchoichucnang.com, là “Dịch vụ”.

Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Trung tâm VinaHealth để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Cookies

“Cookies” là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính mà bạn sử dụng để xem trang web. Mỗi máy tính truy cập Website www.trungtamphuchoichucnang.com đều được Trung tâm VinaHealth gán một cookies khác nhau. Các Cookies khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau:

Cookies phiên dành riêng cho một lượt truy cập cụ thể và mang thông tin khi bạn xem các trang khác nhau trong Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Cookies phiên hết hạn và tự động xóa chúng trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ: khi bạn rời khỏi trang web hoặc khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Cookies liên tục cho phép chúng tôi nhận ra bạn khi bạn truy cập Website www.trungtamphuchoichucnang.com và ghi nhớ các tùy chọn của bạn. Cookies liên tục được lưu trữ trên trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn cho đến khi bạn chọn xóa chúng, và nếu không, chúng thường tự xóa khi hết hạn.

Cookies của bên thứ ba được đặt bởi người nào đó không phải Trung tâm VinaHealth và có thể thu thập hoạt động duyệt trên nhiều trang web và phiên. Chúng thường là cookies liên tục và được lưu trữ cho đến khi bạn xóa chúng hoặc chúng hết hạn dựa trên khoảng thời gian được đặt trong mỗi cookies của bên thứ ba.

“Biểu tượng web” là các tệp hình ảnh đồ họa được nhúng trong một trang của trang web thường được sử dụng để theo dõi hoạt động trên trang và gửi trở lại máy chủ chính (có thể thuộc về trang web lưu trữ, nhà quảng cáo mạng hoặc một số bên thứ ba khác) thông tin từ trình duyệt của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, URL của trang có Web Beacon, loại trình duyệt đang truy cập trang web và số ID của bất kỳ cookies nào trên máy tính của bạn được đặt trước đó bởi máy chủ đó.

Cookies trên các website www.trungtamphuchoichucnang.com

Các cookies trên các Website www.trungtamphuchoichucnang.com thường được sử dụng cho một trong các mục đích sau:

Cần thiết nghiêm ngặt. Các cookies này là cần thiết để các Website www.trungtamphuchoichucnang.com hoạt động và rất cần thiết để truy cập một số khu vực của Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Ví dụ, một số cookies nhất định cho phép chúng tôi xác định thành viên đã đăng ký và đảm bảo rằng họ có quyền truy cập vào nội dung chỉ dành cho thành viên đã đăng ký.

Chức năng quan trọng. Các cookies này cho phép chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn của bạn, chẳng hạn như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang ở và cung cấp các tính năng nâng cao, được cá nhân hóa hơn. Chúng cũng có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như xem video.

Hiệu suất và Phân tích. Những cookies này cho phép chúng tôi phân tích cách khách truy cập sử dụng Website www.trungtamphuchoichucnang.com và theo dõi hiệu suất trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập bởi các Cookies này để cải thiện hiệu suất của các Website www.trungtamphuchoichucnang.com và Dịch vụ của chúng tôi.

Quảng cáo. Các cookies này được Trung tâm VinaHealth và các nhà quảng cáo của chúng tôi sử dụng để phân phối quảng cáo trên các Website www.trungtamphuchoichucnang.com và các trang của bên thứ ba có liên quan hơn đến bạn và sở thích của bạn dựa trên thông tin tài khoản Trung tâm VinaHealth của bạn, hoạt động duyệt nội dung và trong một số trường hợp, thông tin khác về bạn mà chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo của chúng tôi có thể đã lấy từ các nguồn khác. Cookies có thể được sử dụng để giới hạn số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo cụ thể và để cho phép đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookies có thể được thu thập trực tiếp bởi Trung tâm VinaHealth, các đối tác của chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo bên thứ ba và các máy chủ quảng cáo của họ.

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để nhận ra người dùng cá nhân khi họ truy cập Dịch vụ, ghi nhớ các tùy chọn của người dùng, theo dõi quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của người dùng, theo dõi xem email của chúng tôi có được mở hay không và các liên kết có được nhấp vào hay không, đảm bảo rằng Dịch vụ hoạt động bình thường, phân tích xu hướng và để cá nhân hóa Dịch vụ, bao gồm cả quảng cáo trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com và trên các trang web của bên thứ ba, sao cho phù hợp với sở thích của người dùng cá nhân có thể được suy ra dựa trên vị trí, hoạt động trước đó trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com và thông tin khác Trung tâm VinaHealth hoặc các đối tác của chúng tôi có thể có về người dùng của chúng tôi. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc số nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt (bao gồm cả URL giới thiệu),sở thích và cài đặt của bạn, cookies và thông tin về nội dung bạn đã xem và các hành động đã thực hiện (ví dụ: truy vấn tìm kiếm, tương tác với quảng cáo, nhấp chuột và ngày và giờ được liên kết). Trung tâm VinaHealth cũng có thể thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng website bao gồm kiểu thiết bị, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là số nhận dạng duy nhất, người dùng có thể đặt lại để quảng cáo được liên kết với thiết bị di động). Khi được bạn bật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp, bạn có thể tắt thông tin này thông qua cài đặt thiết bị.Trung tâm VinaHealth cũng có thể thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng bao gồm kiểu thiết bị, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là số nhận dạng duy nhất, người dùng có thể đặt lại để quảng cáo được liên kết với thiết bị di động), phiên bản và cách sử dụng thông tin. Khi được bạn bật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp, bạn có thể tắt thông tin này thông qua cài đặt thiết bị.Trung tâm VinaHealth cũng có thể thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng bao gồm kiểu thiết bị, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là số nhận dạng duy nhất, người dùng có thể đặt lại để quảng cáo được liên kết với thiết bị di động), phiên bản và cách sử dụng thông tin. Khi được bạn bật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp, bạn có thể tắt thông tin này thông qua cài đặt thiết bị.

Cookies của bên thứ ba

Các nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com có thể sử dụng cookies của riêng họ hoặc các công nghệ theo dõi khác trong các quảng cáo biểu ngữ và các liên kết được tài trợ và trên các trang (“Trang Thương hiệu”) trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com chỉ chứa quảng cáo hoặc nội dung khác từ các nhà quảng cáo của chúng tôi. Nội dung của nhà quảng cáo này cũng có thể được phục vụ trong email, chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc bản tin mà chúng tôi gửi cho bạn. Quảng cáo của họ có thể được hiển thị trên các Website www.trungtamphuchoichucnang.com hoặc trên các trang khác mà bạn truy cập sau khi bạn truy cập các Website www.trungtamphuchoichucnang.com. Một số nhà quảng cáo sử dụng các công ty khác ngoài Trung tâm VinaHealth để phân phát quảng cáo của họ và theo dõi phản hồi của người dùng đối với quảng cáo và các máy chủ quảng cáo này cũng có thể thu thập thông tin thông qua việc sử dụng cookies trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com.

Mặc dù chúng tôi thường cho phép sử dụng các cookies của bên thứ ba này với giả định rằng chúng tuân thủ Chính sách Quảng cáo của chúng tôi và chúng tôi hỗ trợ các nhà quảng cáo của mình đặt cookies trên Trang Thương hiệu, chúng tôi không kiểm soát cách các bên thứ ba sử dụng cookies hoặc cách họ quản lý thông tin chúng thu thập thông qua việc sử dụng các công nghệ này trên các Website www.trungtamphuchoichucnang.com và chúng tôi có thể không xác minh được việc tuân thủ Chính sách Quảng cáo của mình. Để xem cách Google có thể sử dụng thông tin thu thập được thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ tìm kiếm của Google trên các Website www.trungtamphuchoichucnang.com, hãy truy cập https://www.google.com/policies/privacy/partners.

Vì trình duyệt hoặc thiết bị của bạn giao tiếp với các máy chủ tương ứng của bên thứ ba này, nên các công ty này có thể thu thập thông tin, bao gồm địa chỉ IP, thông tin tiêu đề trang, thông tin trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, giống như thể bạn đã yêu cầu trang web của họ hoặc sử dụng ứng dụng của họ trực tiếp. Các công ty này có thể thu thập thông tin để cung cấp cho bạn các quảng cáo tùy chỉnh trên cả Website www.trungtamphuchoichucnang.com và các trang web và dịch vụ không phải Trung tâm VinaHealth. Trong một số trường hợp, Trung tâm VinaHealth có thể tương tác với các công ty này bên ngoài trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, trực tiếp giữa các máy chủ web của chúng tôi. Nhiều trong số các bên thứ ba này cung cấp thông tin về các phương pháp thu thập dữ liệu của họ và trong một số trường hợp, chọn không tham gia trên các trang web tương ứng của họ. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của từng công ty để hiểu rõ hơn về các biện pháp kiểm soát dành cho bạn.Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách Cookies này để biết thông tin mới nhất về các đối tác mạng quảng cáo của chúng tôi.

Lựa chọn của bạn

Trước khi cookies được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn, bạn sẽ thấy một biểu ngữ yêu cầu bạn chấp nhận hoặc từ chối việc đặt cookies. Bằng cách chấp nhận việc đặt cookies, bạn đang cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm và dịch vụ tốt nhất có thể cho bạn. Nếu muốn, bạn có thể từ chối việc đặt cookies trừ khi những cookies đó thực sự cần thiết.
Ngoài các kiểm soát mà Chúng tôi cung cấp, hầu hết phần mềm trình duyệt có thể được đặt để từ chối cookies. Hầu hết các trình duyệt cung cấp hướng dẫn về cách đặt lại trình duyệt để từ chối cookies trong phần “Trợ giúp” hoặc “Cài đặt” hoặc “Tùy chọn” trên thanh công cụ của trình duyệt của bạn. Nếu bạn từ chối cookies của chúng tôi, một số chức năng và tiện ích của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nhưng bạn không cần phải chấp nhận cookies của chúng tôi để sử dụng hiệu quả hầu hết các tính năng của trang web của chúng tôi. Điều quan trọng cần lưu ý là để sử dụng các dịch vụ chọn không tham gia được mô tả bên dưới, chẳng hạn như Sáng kiến Quảng cáo Mạng và chương trình TRUSTed Ads ™, bạn không được từ chối tất cả các cookies vì các quy trình chọn không tham gia này hoạt động bằng cách đặt cookies trên trình duyệt của bạn cho phép các thủ tục chọn không tham gia này hoạt động. “Cookies chọn không tham gia” được đặt,ví dụ, để giúp ngăn chặn việc đặt Cookies được sử dụng cho việc nhắm mục tiêu quảng cáo.

Để giúp bạn kiểm soát nhiều hơn các lựa chọn về quyền riêng tư của mình, Trung tâm VinaHealth đã triển khai cơ chế chọn không tham gia được DAA (Digital Advertising Alliance) phê duyệt đối với quảng cáo dựa trên sở thích. Ở cuối mỗi trang của Trung tâm VinaHealth Sites, bạn sẽ thấy biểu trưng Lựa chọn quảng cáo (trông giống như sau: ). Bằng cách nhấp vào biểu trưng đó trên các Website www.trungtamphuchoichucnang.com hoặc làm theo hướng dẫn trong website Trung tâm VinaHealth chung, bạn sẽ thấy một cửa sổ xác định tất cả các công ty mà Trung tâm VinaHealth sử dụng để hướng các quảng cáo phù hợp cho bạn, cả trên Website www.trungtamphuchoichucnang.com nói chung cũng như trên các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn muốn dừng quảng cáo phù hợp này khỏi Trung tâm VinaHealth, bạn có thể quản lý những quảng cáo này thông qua các lựa chọn trong cửa sổ đó. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung thông qua Dịch vụ.Xin lưu ý rằng lựa chọn ngừng quảng cáo phù hợp của bạn dành riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị di động mà bạn đang sử dụng, vì vậy nếu bạn chọn không tham gia một máy tính hoặc thiết bị di động và bạn muốn từ chối của mình áp dụng cho một máy tính khác hoặc thiết bị di động cũng như vui lòng chọn không tham gia máy tính hoặc thiết bị di động đó. Bằng cách nhấp vào biểu tượng + bên cạnh tên của nhà cung cấp trong cửa sổ đó, bạn sẽ nhận được thông tin về cách thức và vị trí nhà cung cấp đó hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo. Các website www.trungtamphuchoichucnang.com không phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” trình duyệt web.

Những thay đổi

Trung tâm VinaHealth có quyền thay đổi Chính sách Cookies này bất kỳ lúc nào và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách Cookies này để biết thông tin mới nhất về việc sử dụng cookies trên các Website www.trungtamphuchoichucnang.com.

Chỉnh sửa lần cuối vào lúc: 3:33pm, 25/09/2020