Khả năng truy cập web

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TIẾP CẬN TRÊN WEBSITE

Trung tâm Vina Health cam kết cung cấp một trang web có thể truy cập được cho tất cả những người khuyết tật. Để đạt được điều đó, chúng tôi tìm kiếm hướng dẫn từ các tiêu chuẩn Hướng dẫn truy cập nội dung web của Hiệp hội web toàn cầu (WCAG) phiên bản 2.0 Cấp độ AA (WCAG 2.0 AA) và chúng tôi thực hiện các hành động sau:

  • Chúng tôi làm việc với một nhà tư vấn bên thứ ba để đánh giá và tư vấn về khả năng truy cập web và đưa ra các khuyến nghị cụ thể.
  • Chúng tôi sử dụng một công cụ quản lý chất lượng kỹ thuật số hàng tuần để phân tích và xác định các vấn đề tiếp cận phát sinh, vì vậy chúng tôi có thể giải quyết chúng kịp thời.
  • Chúng tôi định kỳ kiểm tra một lựa chọn đại diện của các trang web để kiểm tra khả năng truy cập theo cách thủ công, kiểm tra chúng trong khi sử dụng các công nghệ hỗ trợ, để xác định các vấn đề.
  • Chúng tôi ưu tiên, giải quyết, sửa chữa và đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết.
  • Chúng tôi đã áp dụng chính sách tiếp cận để hỗ trợ cam kết của chúng tôi đối với khả năng tiếp cận đối với tất cả những người khuyết tật.

Những nỗ lực của chúng tôi là một công việc liên tục trong tiến trình khi trang web của chúng tôi phát triển và thay đổi. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi về bất kỳ vấn đề tiếp cận nào bạn có thể gặp phải và chúng tôi rất vui khi có những nỗ lực hợp lý để giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp phải vấn đề tiếp cận; hãy chắc chắn bao gồm URL trang web và bản chất của vấn đề.