Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật và hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật

Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật và hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật được nhiều người quan tâm. Theo đó, việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật mà không thể đến được địa điểm trên thì hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú.

Lưu ý: Bài viết này chỉ chia sẻ thông tin cho bạn đọc, Trung tâm Vina Health không tư vấn và không làm dịch vụ này.

Người khuyết tật được hỗ trợ bao nhiêu tiền?

Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và chính sách để chăm lo cho người khuyết tật.

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Người khuyết tật năm 2010, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người khuyết tật đặc biệt nặng (trừ trường hợp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội) và người khuyết tật nặng.

Theo khoản 2 Điều 44 Luật Người khuyết tật năm 2010, đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm: gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó; người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người khuyết tật nặng là trẻ em.

Theo Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012, người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức cấp kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng đối với người khuyết tật được tính theo mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nhân với hệ số.

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng.

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình được quy định như sau:

– Người khuyết tật đặc biệt nặng: hệ số hai (2,0)

– Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em: hệ số số hai phẩy năm (2,5) tức

– Người khuyết tật nặng: hệ số một phẩy năm (1,5)

– Người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em: hệ số hai (2,0)

Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất.

Theo khoản 3 Điều 17 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số một (1,0)

Các dạng tật bao gồm

 1. Khuyết tật vận động
 2. Khuyết tật nghe, nói;
 3. Khuyết tật nhìn;
 4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần;
 5. Khuyết tật trí tuệ;
 6. Khuyết tật khác.

Người khuyết tật được chia các mức độ

 1. Khuyết tật đặc biệt nặng: Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 2. Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
 3. Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%

Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật

Nơi thực hiện: Ủy ban nhân dân xã

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, xác định lại mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú (khi nộp hồ sơ xuất trình sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn)

+ Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ; Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật; lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật của người được đánh giá. Riêng đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên đây thì Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi có biên bản kết luận của Hội đồng về mức độ khuyết tật của người khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

+ Bước 4: Bộ phận tiếp và trả kết quả trả Giấy xác nhận khuyết tật cho đối tượng.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01);

+Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

+ Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật có hiệu lực.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khuyết tật

– Lệ phí: Không có

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị- Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT (tải xuống) ngày 28 tháng 12 năm 2012  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010

+ Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Trả lời

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn

Cảm ơn vì đã bình luận

15 bình luận về “Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật và hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật

 1. Ksor teo says:

  Nhu tôi đã có giấy kết luận của hội đồng giam đinh y khoa của bệnh viện đa khoa tỉnh về mức độ khuyết tật là 61% năm 2018 vậy tôi có được xac nhan là người khuyết tật không và thu tuc làm những gì để được hưởng tro cấp người khuyết tật

 2. Trang says:

  Em bị cận nặng khoảng 7_8 độ , đi tối không thấy xe và không ra trời nắng vậy em có thể xin làm giấy khuyết tật không ạ. Cảm ơn.

 3. Lê Lai says:

  Con tôi bị bại não đang hưởng chế độ khuyết tật nhưng ko tự tắm rửa và ý thức về đại tiểu tiện được thì có được hỗ trợ chế độ cho người chăm sóc không ? nếu được thì làm thủ tục như thế nào mong trung tâm hỗ trợ chỉ giúp ạ.

 4. Trịnh tùng lâm says:

  Tôi có con bị khuyết tật môi, liệu có được cấp giấy chứng nhận khuyết tật không? Xin cảm ơn.

 5. Tôi Đỗ Hoàng vui says:

  Tôi có bị tiểu đường thời kỳ cuối , cách đây 8 năm mẹ tôi cắt bỏ một chân phải ,bây giờ bệnh tai phát lại cắt thêm một chân trái mẹ tôi bây giờ vết thương trên làm độc không lành đc , bây giờ mẹ tôi nằm dau đơn từng ngày, tôi có ra UBND xã giải thích xin cấp bảo hiểm cho mẹ tôi đi bệnh viện, vậy mà hôn này gần 3thang mà xã nói chưa có chờ hợp hội đồng gì đó, không biết chừng nào có, vị tôi phải làm gì khi mẹ tôi không đủ thời gian để chờ nữa ,xin giúp đỡ

 6. Nguyễn Xuân says:

  Xin chào mọi người, mình bị khuyết tật về chức năng nghe. Tức là mình bị điếc hoàn toàn ở hai bên tai rồi ạ. Hiện tại mình không nghe được gì nữa. Mình muốn hỏi để xác định tình trạng của mình thôi ah

 7. Nguyễn Thanh Thủy says:

  Con tôi bị tự kỉ bẩm sinh. Năm nay cháu 20 tuổi. Xin hỏi cháu được gọi là khuyết tật không? Nếu có thuộc loại nào? Cách làm thủ tục ra sao?

  • Nga says:

   Trường hợp con bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận khuyết tật và trợ giúp xã hội, bạn liên hệ UBND phường xã để được hướng dẫn thủ tục.

 8. Bùi Thị Thúy Nga says:

  Xin chào ban tư vấn bạn mình có con năm nay đã 30; 31 tuổi bị về tim bẩm sinh đã có các kết luận từ giấy khám sức khỏe và hồ sơ, trong giấy khám sức khỏe gồm các loại, Tim mạch độ 4, thần kinh độ 4, mất trí nhớ độ 4 , vô sinh độ 4 , răng hàm mặt độ 4 , chân dị dạng chữ O , và tay có biểu hiện run nặng .
  Theo hội đồng đánh giá thì bảo là đã nhận chỉ chưa kịp làm hồ sơ.
  Vậy thì trong thời gian 5 tháng rồi mà chưa thấy hội đồng gọi và chưa thấy gì, vậy gia đình cũng không rõ là con bạn ấy có được chế độ không, và đã đưa người lên xã trực tiếp một lần, vậy xin hỏi khi giám định đã xong hay còn giám định hội đồng lần nữa ạ .

 9. Lê Vinh says:

  Tôi xin hỏi: Tôi sinh được 9 tháng tôi bị sốt bại liệt nằm viện, giờ di chứng để lại tôi bị teo cơ chân phải, bàn chân ko cử động được và teo cơ tay trái cử động yếu. Nay tôi đã 40 tuổi việc vận động và đi lại khó khăn hơn nên tôi muốn làm chế độ người tàn tật vậy trường hợp của tôi có được hưởng chế độ người tàn tật ko ạ?( tiếc rằng hồ sơ điều trị bại liệt nằm viện năm 1981 đã ko còn)

 10. Le says:

  Khi làm giấy cho ng khuyết tật thì có nhất thiết phải có hồ sơ của toàn bộ thành viên con cháu trong GĐ k ạ

1
Bạn cần hỗ trợ?