Category Archives: Hoạt động xã hội

Đài truyền hình VTC2: Phóng sự về công việc đặc biệt tại Hệ thống trung tâm VinaHealth

Ngày 20/05/2023, Hệ thống Trung tâm VinaHealth đã được lên sóng của Đài truyền hình [...]

Trung Tâm VinaHealth Tham Dự Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc

Hệ thống Trung tâm VinaHealth vinh dự tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc [...]